Katedra Badań Rynku i Usług działa w ramach Instytutu Marketingu. Katedra została utworzona w 1991 roku. W 1996 roku po podziale powstały dwie katedry: Katedra Badań Marketingowych i Katedra Usług. 30 września 2012 decyzją Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zarządzenie nr 53/2012) pracownicy Katedry Usług zostali włączeni do Katedry Badań Marketingowych. Z dniem 1 października 2012 zmieniona została nazwa Katedry Badań Marketingowych na "Katedra Badań Rynku i Usług". 

Katedrę Badań Rynku i Usług tworzą następujące osoby:

 • Kierownik Katedry prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
 • prof. dr hab. Jan Fazlagić
 • prof. dr hab. Józef Garczarczyk, prof. emerytowany
 • prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, prof. emerytowany
 • dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP
 • dr hab. Monika Dobska, prof. UEP
 • dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. UEP
 • dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP
 • dr hab. Piotr Tarka, prof. UEP
 • dr Marek Gnusowski
 • dr Robert Skikiewicz
 • mgr Dawid Banaś
 • mgr Roma Sośnicka
 • mgr Adrianna Szyszka