Charakterystyka

Piotr Tarka uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w 2006 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z kolei stopień doktora habilitowanego nauk ekonomiczny otrzymał w 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Badań Rynku i Usług na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu. 

Działa w Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD). 

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), Psychometric Society i Market Research Society (MRS). 

Przez wiele lat współpracował z firmami z branży konsultingowo-badawczej.  


Problematyka badawcza
 • Skuteczność badań marketingowych
 • Badania marketingowe w kontekście problemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Teoria pomiaru i konstrukcja skali pomiarowych
 • Statystyczna analiza wielowymiarowa w zakresie danych społecznych
 • Modele zmiennych ukrytych, modele równań strukturalnych, M-IRT, itp.

Dydaktyka
 • Statistical analysis and modeling in marketing research
 • Badania rynkowe
 • Statystyka
Wybrane publikacje 2014-2019
 • Tarka, P. (2019). A scale for testing of knowledge on the effective marketing research processes: multiple group confirmatory (MGCFA) and multiple-indicators-multiple-causes (MIMIC) approach. Journal of Marketing Analytics, (IF 0,356), http://link.springer.com/article/10.1057/s41270-019-00049-4
 • Tarka, P. (2019) Managers’ cognitive capabilities and perception of market research usefulness, Information Processing and Management (IF 3,444), vol. 56, no. 3, pp. 541-553, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.11.005
 • Tarka, P. (2018), The views and perceptions of managers on the role of marketing research in decision making, International Journal of Market Research (IF 0,921), vol. 60, no. 1, pp. 67–87, DOI: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1470785317744854
 • Tarka, P. (2017), An overview of structural equation modeling: its beginnings, development, usefulness and controversies in the social sciences, Quality and Quantity (IF 1,094), 2017, online first, DOI: 10.1007/s11135-017-0469-8, pp. 1-45
 • Tarka, P. (2017), Managers’ beliefs about marketing research and information use in decisions in context of the bounded-rationality theory – Management Decision (IF 1,396), vol. 55, no. 5, pp. 987-1004
 • Tarka, P. (2017), The comparison and influence of different estimation methods on the parameter estimates and fit indices in SEM models under 7-point Likert scale - Archives of Data Science, Series A, vol. 2, no. 1, pp. 1-16
 • Tarka, P. (2017), Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Monografia, s. 317
 • Tarka, P. (2017), Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych – Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 16-27
 • Tarka, P. (2017), Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście skuteczności badań marketingowych - Przegląd Organizacji, 2017, nr 3, s. 23-30
 • Tarka, P. (2016), Przyszłościowe kierunki rozwoju metodologii badań marketingowych – dylematy i wyzwania badawcze - Marketing i Rynek, nr 6, s. 13-20.
 • Tarka, P. (2016), Intuition or marketing research information usefulness in business organizations in the light of ordinal regression analysis - Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, vol. 1, no. 1, pp. 41-51
 • Tarka, P. (2015), The influence of macroeconomic factors on the development and financial expenditures of the marketing Research - Journal of Economics and Management, vol. 22, no. 22, pp. 151-161.
 • Tarka, P. (2015), Scales construction for consumers' personal values - methodological aspects and application, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Monografia
 • Tarka, P. (2015), CFA MultiTrait-MultiMethod model in comparative analysis of 5, 7, 9 and 11 point scales [in:] Adalbert Wilhelm and Hans Kestler, (eds.) Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization: Analysis of Large and Complex Data, Springer Verlag, Berlin, pp. 254-264
 • Tarka, P., Rutkowski, I. (2015), Scale for testing hedonic-consumerism values: a new measurement instrument in consumers’ behavior analysis and product strategy, [in:] Andreani, J.C., (ed.) Proceedings of the International Marketing Trends Conference, Paris, Marketing Trends Association, pp. 1-27
 • Tarka, P., Kaczmarek, M. (2014), Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing research [in:] Takhar, A., & Ghorbani, A. (eds.), Market research methodologies: qualitative and multi-method approaches. Hershey, PA: IGI Global, (chapter in book) pp. 137-155
 • Tarka, P., Łobiński, M. (2014), Decision making in reference to model of marketing predictive analytics – theory and practice, Management and Business Administration – Central Europe, Vol. 22, No 1, pp. 60-69
 • Tarka, P. (2014), HOMALS - Wielowymiarowa analiza korespondencji jako metoda konstrukcji skali pomiarowej w badaniach marketingowych [w:] Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M., Badania marketingowe: nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 129-139