Charakterystyka

  • adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług UEP
  • styczeń 2015 roku – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie usługami,   
  • październik 2009 – wrzesień 2014 - doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • czerwiec 2007 roku – uzyskanie tytuły magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pełnione funkcje

  • wiceprezes Fundacji UEP
  • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia


Problematyka badawcza

zarządzanie usługami, zarządzanie usługami prawnymi, konkurencyjność rynku usług, innowacyjność usług, digitalizacja usług, projektowanie usług, marketing usług profesjonalnych
Autor ponad 30 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim, numer ORCID: 0000-0002-6499-0731

Współpraca międzynarodowa:
zajęcia dydaktyczne oraz prowadzenie wykładów w następujących krajach: Belgia, Brazylia, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Portugalia, Rosja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, Wielka Brytania
- wizyty badawcze -
1) ISCTE Business School, Lizbona, Portugalia, 2016
2) Newcastle University Business School, Newcastle, UK 2017
3) Hanken School of Economics, Helsinki, Finlandia 2017, 2019
4) I-Shou University, Kaoshiung, Tajwan, 2019
5) Karlstad University, Karlstad, Szwecja 2020

Członkowstwo w organizacjach naukowych:
SERVSIG (servsig.org), RESER (www.reser.net), PTE (pte.poznan.pl), PNTM (pntm.pl)

Granty lub projekty badawcze:
1) Kierownik projektu pt: Presja innowacji technologicznych w zarządzaniu usługami prawnymi, MNiSW, konkursu RID 09.2020-09.2022
2) Wykonawca wniosku NCN, Semiotyka sprawiedliwości: organizowanie procesu translacji w pracy prawnika - przypadek okręgu poznańskiego, 03.2019-02.2021
3) Koordynator zespołu (naukowego), NCBiR, Budowa internetowego systemu porównywania oraz wyboru usługodawców i usług na podstawie nowoopracowanej, zoperacjonalizowanej systematyki usług, 11.2017-10.2018
Marek Gnusowski, Master Degree in Law (2007), PhD in Management (2015), Assistant Professor (2016)

 


Research interest:
- Professional Service Management, Services Marketing, Transformative Service Research, Cross-cultural aspects of services, Customer-to-Customer Interactions, Barriers to Digitalization of Services
- Member of SERVSIG (www.servsig.org) and European Association for Research on Services (www.reser.net)
- Editor of special section in the Journal of Services Marketing - Services Marketing Perspectives for Theory and Practice: Focus on Central, Eastern and Southeastern Europe and Post-Soviet States
- Reviewer for scientific journals such as: Journal of Services Management (JSM), Journal of Marketing Education (JMED), Journal of Change Management (JOCM)

International research visits:
1) ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, (2016), host: prof. Antonio Robalo
2) Newcastle University Business School, Newcastle UK (2017), host:prof. Klaus Schoefer
3) Hanken School of Economics, Helsinki Finland (2017, 2019), host:prof. Kristina Heinonen
4) I-Shou University, Kaoshiung, Taiwan, (2019), host:dr Heidi Chang
5) Karlstad University, Karlstad, Sweden (2020), host:prof. Bo Edvardsson

Teaching experience:
- 12 years of experience as teaching Assistant and Assistant Lecturer (main subjects: Service Management, Marketing of Services, Marketing, Marketing Management, Global Marketing, International Business).
- Teaching staff of three Universities in Poland, one University in Portugal (ISCTE) and one in Germany (DHBW Mosbach)

Teaching approach:
- Being an educator is not just what I do; it has become who I am
- My teaching philosophy is embedded in the notion of student-
centredness
- I believe that students learn optimally when they are actively and emotionally involved in their learning and my focus has become rather on how I can provide a conducive learning environment for them instead of me bestowing my knowledge onto them.