Biografia naukowa
 • Szkoła średnia - Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, profil matematyczno-fizyczny w Dębnie w latach 1980-1984.
 • Studia wyższe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, kierunek Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług, specjalność marketing, w latach 1984-1990. Temat pracy magisterskiej „Konsumpcja artykułów nieżywnościowych w gospodarstwach domowych – ujęcie modelowe” - promotor prof. zw. dr hab. Halina Szulce.
 • Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w lipcu 1998 r. Temat rozprawy doktorskiej „Podstawy informacyjne działań marketingowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego” - promotor prof. zw. dr hab. Halina Szulce.
 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany w marcu 2007 r. Temat rozprawy habilitacyjnej „Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych”
 • Tytuł  profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta RP w lutym 2013 roku.

Pełnione funkcje - Członkostwo w organizacjach

 • Kierownik Katedry Badań Rynku i Usług
 • Członek Kolegium Instytutu Marketingu
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • Product Development & Management Association
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Problematyka badawcza i naukowa
 • Zarządzanie ofertą produktową w przedsiębiorstwach
 • Strategie innowacji produktu
 • Strategie wprowadzania nowych produktów na rynek
 • Marketing strategiczny
 • Wspomaganie informacyjne decyzji marketingowych
 • Historia rozwoju produktów oraz marek
 • Etyka w działalności marketingowej

Dydaktyka
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Metody badań rynku
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie produktem i marką
 • Systemy informacyjne w handlu
 • Etyka w zarządzaniu
 • Monitoring otoczenia przedsiębiorstwa

Najważniejsze publikacje
Monografie naukowe
 • Metody innowacji produktu : macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu /  Ireneusz P. Rutkowski, Poznań : Wydawnictwo UEP, 2016, 282 s. - Bibliogr., ISBN: 978-83-7417-898-3
 • Systemy wspomagania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych : Informacje i decyzje Technologie i zastosowania / Rutkowski Ireneusz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 2014.  215 s. - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-61449-13-3
 • Strategie produktu : koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową / Rutkowski Ireneusz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2011.  379 s. - Bibliogr. ISBN 978-83-208-1935-9
 • Rozwój nowego produktu : metody i uwarunkowania. / Rutkowski Ireneusz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2007.  308 s. - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-208-1692-1
 • Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych / Rutkowski Ireneusz. - Poznań : Wydaw. AEP, 2006.  355 s. - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-134-0 (Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. 22)
 • Marketingowe systemy informacyjne w handlu / Rutkowski Ireneusz. - Poznań : Wydaw. AEP, 2004.  196 s. - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-89224-80-1, Wydanie II
 • Strategia produktu / Mruk Henryk, Rutkowski Ireneusz. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2001.Wyd. III

Rozdziały w monografiach naukowych
 • Strategie rozwoju nowego produktu / red. Marek Wilkus, Anna M. Lis. [Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Planowanie i rozwój nowych produktów - Warszawa : CeDeWu, 2015. S. 49-70 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7556-695-6
 • Metody identyfikacji i ograniczania ryzyka strategii rozwoju nowego produktu. / red. Jacek Kall, Bogdan Sojkin. [Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Zarządzanie produktem : teoria, praktyka, perspektywy. - Poznań : Wydaw. AEP, 2008. S. 209-216 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-353-7
 • Pomiar skuteczności strategii rozwoju nowego produktu / red. Genowefa Sobczyk. [Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Współczesny marketing : strategie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2008. S. 335-342 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-208-1785-0
 • Warunki powodzenia strategii rozwoju nowego produktu / red. Piotr Kwiatek, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński.[Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Marketing business-to-business : partnerstwo - wartość - komunikacja. - Poznań : Advertiva s.c., 2007. S. 195-207 - Bibliogr. ISBN 978-83-926900-0-9
 • Informatyczne i cyfrowe narzędzia komunikacji / red. Henryk Mruk. [Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Komunikowanie się w marketingu - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2004. S. 93-106 - Bibliogr. ISBN 83-208-1523-1
 • Wymiary powodzenia strategii rozwoju nowego produktu / red. B. Sojkin, J. Kall. [Aut.] Rutkowski Ireneusz. // W : Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki. - Poznań : Wydaw. AEP, 2004. S. 152-160 - Bibliogr. ISBN 83-7417-048-4
 • E-biznes jako kierunek rozwoju firmy / red. L. Żabiński, K. Sliwińska. [Aut.] Rutkowski Ireneusz, Leszczyński Grzegorz. // W : Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie. - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2002. S. 101-106 ISBN 83-208-1419-7
Publikacje w czasopismach
 • Determinanty i pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu – prerynkowe fundamenty powodzenia nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2014 nr 11 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 236-248 - Summ. - Bibliogr.
 • Kierunki rozwoju oraz zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach handlowych / Rutkowski Ireneusz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2014 nr 28 - Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s. 75-89 - Summ. - Bibliogr.
 • Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek / Rutkowski Ireneusz. - Badania marketingowe : nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. s. 152-162 - Summ. - Bibliogr.
 • Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek – podejście badawcze / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2014 nr 8 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 656-661, CD - Summ. - Bibliogr.
 • Poziomy dojrzałości strategii rozwoju nowego produktu - dopasowanie procesu innowacji produktu do kontekstu biznesowego / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2014 nr 1 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 10-18 - Summ. - Bibliogr.
 • Informacyjne wspomaganie zarządzania nowym asortymentem produktów / Rutkowski Ireneusz. // W : Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. S. 123-140 - Summ. - Bibliogr. ISBN ISSN 1640-6818 (Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; nr 31)
 • Metody oceny projektów innowacji produktowych oraz dopasowanie strategii nowego produktu do kontekstu biznesowego / Rutkowski Ireneusz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2013 nr 27 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s. 121-135 - Summ. - Bibliogr.
 • Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych / Rutkowski Ireneusz. - Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2013 nr 4(17) - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. s. 109-122 - Summ. - Bibliogr.
 • Orientacja na klienta w modelu CMM w procesie innowacji i wprowadzania produktu na rynek. / Rutkowski Ireneusz. // W : Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. S. 119-132 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1640-6818 (Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; nr 25)
 • Strumienie informacyjne w procesie innowacji produktu i zarządzania nowym asortymentem / Rutkowski Ireneusz. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2012 nr 24 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. S. 25-42 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1642-9613
 • Wspomaganie informacyjne decyzji w procesie innowacji produktu. / Rutkowski Ireneusz. - Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) Oddział w Łodzi, 2012. s. 79-95 - Summ. - Bibliogr.
 • Metody pomiaru skuteczności procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek. / Rutkowski Ireneusz. - Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 686/47 - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. s. 199-212 - Summ. - Bibliogr. (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; 47)
 • Miejsce menedżera produktu w nowoczesnych strukturach organizacyjnych w procesach zarządzania produktem / Rutkowski Ireneusz. - Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. s. 209-222 - Summ. - Bibliogr.
 • Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii produktu / Rutkowski Ireneusz. // W : Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 198-207 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-576-0
 • Pomiar skuteczności wprowadzania nowego produktu na rynek / Rutkowski Ireneusz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 22 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s. 27-41 - Bibliogr.
 • Rola i odpowiedzialność kierownicza w procesie wdrażania strategii produktu w przykładowych strukturach organizacyjnych / Rutkowski Ireneusz. // W : Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 321-331 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-597-5
 • Strategie ograniczania ryzyka w procesie innowacji produktu / Rutkowski Ireneusz. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 21 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. S. 31-47 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1642-9613
 • Strategie zrównoważonego rozwoju nowych produktów w obszarze relacji technologia- produkt-rynek / Rutkowski Ireneusz. - Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. s. 99-111 - Summ. - Bibliogr.
 • Komunikowanie wartości dla klienta oparte na faktach : wybrane problemy / Rutkowski Ireneusz. - Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. s. 108-116 - Summ. - Bibliogr.
 • Proces formułowania i wdrażania strategii produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2010 nr 4 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 9-15 - Summ. - Bibliogr.
 • Produkt jako nośnik wartości dla klienta w procesie wymiany / Rutkowski Ireneusz. - Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji. - Szczecin : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. s. 643-663 - Summ. - Bibliogr. (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 34)
 • Współczesne problemy w procesie kreowania wartości dla klienta / Rutkowski Ireneusz. - Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. s. 152-160 - Summ. - Bibliogr.
 • Strategie rozwoju nowego produktu - czynniki sukcesu. / Rutkowski Ireneusz. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2008 nr 14 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. S. 41-55 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1642-9613
 • The information technology toolsin business communication / Rutkowski Ireneusz. // W : Marketing Communications Strategies. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2008. S. 73-88 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-300-1
 • Kolokacja i definiowanie kompetencji zespołu rozwoju nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2005 nr 8 - Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s. 49-60 - Summ. - Bibliogr.
 • Metody maksymalizowania wartości i równoważenia portfela projektów w procesie rozwoju nowego produktu. Cz. 1 / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2005 nr 11 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-10 - Bibliogr.
 • Metody maksymalizowania wartości i równoważenia portfela projektów w procesie rozwoju nowego produktu. Cz.2 / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2005 nr 12 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 15-20 - Bibliogr.
 • Powiązania informacyjne a kolokacja zespołu rozwoju nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2005 nr 3 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 8-14 - Bibliogr.
 • Kluczowe właściwości sprawności procesu rozwoju nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2004 nr 7 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2004. s. 2-11 - Bibliogr.
 • Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2004 nr 5 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 7-15 - Bibliogr.
 • Dojrzałość procesu rozwoju nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2003 nr 7-8 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-9 - Bibliogr.
 • Modele rozwoju nowego produktu / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2003 nr 5 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-8 - Bibliogr.
 • Zasoby intelektualne firmy i inteligentny system informacyjny strategii marketingowej / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2003 nr 1 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 8-13 - Bibliogr.
 • Strategie nowego produktu w sekwencyjnym oraz zintegrowanym procesie rozwoju / Rutkowski Ireneusz. - Marketing i Rynek 2002 nr 7 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-9 - Bibliogr.