Charakterystyka
 • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1995).
 • Autor pierwszego w Polsce doktoratu o zarządzaniu wiedzą (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001).
 • Autor rozprawy habilitacyjnej dotyczącej zarządzania wiedzą w oświacie (habilitacja 2010).
 • Stypendysta Komisji Europejskiej Marie Curie Research Fellow (2002-2003).
 • Jedyny w historii UE w Poznaniu stypendysta Komisji Fulbrighta w kategorii Senior (2006-2007).
 • Zrealizował ponad 40 projektów badawczych i naukowych w tym pięć grantów Narodowego Centrum Nauki/MNiSzW).
 • Autor 10 monografii naukowych i ponad 200 innych publikacji.
 • Wykładał w Sam Houston State University w USA oraz Karel de Grote-Hogeschool w Belgii oraz w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.
 • Współautor pierwszego w Polsce Raportu o zaufaniu w biznesie (2015)
 • Współautor założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Instytut Allerhanda) 
 • Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Szkół Wyższych (APUI) 
 • Główny autor strategi miasta Poznania 2020+ 
 • Członek Think-Tanku przy Prezydencie m. Poznania 
 • Lead Expert w programie URBACT Komisji Europejskiej  

Problematyka badawcza
 • zarządzanie wiedzą,
 • marketing usług intensywnie wykorzystujących wiedzę (KIBS),
 • kapitał intelektualny,
 • marketing w edukacji,
 • service design,
 • zarządzanie samorządowe

Dydaktyka
 • Knowledge Management in Business Organizations
 • Creativity and Creative Industries
 • Zarządzanie wiedzą

Publikacje
1998
1.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia, II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Naukach o zdrowiu, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 1998, s.121-134.

1999
2.    A. Fazlagić, W. Szulc, Arteterapia jako usługa, Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 1999, s.145-161.
3.    A. Fazlagić, Wykorzystanie dramy w marketingu, Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Praca zb. Pod red. D.Jankowskiego, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 1999, s.381-386.
4.    A. Fazlagić,Wycena majątku niematerialnego firm profesjonalnych, Materiały konferencyjne: Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań 21-22.05.1999, s.44-61.
5.    A. Fazlagić, Praca twórcza w perspektywie 100 lat Tayloryzmu, Materiały konferencyjne: Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań 22-23.05.2000, s. 285-297.
6.    A. Fazlagić, W.Kurowski, Kapitał Intelektualny – przyszłość Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 12 rok 1999, s. 115-138.

2000
7.    A. Fazlagić, Normatywne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi, Zeszyt naukowy: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia - Jakość Usług 2/2000, WSFiB, Radom 2000, s.53-62.
8.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Manager, nr 6/2000, s. 35-38.
9.    A. Fazlagić, Wiedza ukryta w edukacji, Studia Pedagogiczno-Artystyczne, Tom 1, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UAM, Poznań-Kalisz 2000, s. 191-209.
10.    A. Fazlagić, Pomiar pracy intelektualnej w perspektywie stu lat tayloryzmu, Materiały konferencyjne: Jakość usług profesjonalnych - między aksjologią a standaryzacją, Poznań 22.05-23.05 2000, s. 285-297.
11.    A. Fazlagić, Społeczeństwo wiedzy, Problemy Jakości, 9/2000, s. 4-8.
12.    A. Fazlagić, Manager wiedzy –  nowy zawód, MBA, 9/2000, s. 52-55.

2001
13.    A. Fazlagić, Gospodarka wiedzy, Problemy Jakości, 2/2001, s. 4-8.
14.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2001, s. 23-28.
15.    A. Fazlagić, Brokerzy wiedzy, Manager, 2/2001, s.30-32.
16.    A. Fazlagić, Przedsiębiorstwo wiedzy, Problemy Jakości, 3/2001, s. 18-23.
17.    A. Fazlagić, Kapitał niematerialny, Bank i Kredyt, 3/2001, s. 89-98.
18.    A. Fazlagić, Zatrudnienie w usługach w: Transformacja w Usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001, s.74-102.
19.    A.Fazlagić, The Knowledge Economy – the end of the world as we know it?, Research of Contemporary Economic Issues by Young Economists, Proceedings of Lubniewice, praca zb. pod red R.I. Zalewskiego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s.11-21.
20.    A. Fazlagić, P. Dopierała, Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą, III Międzynarodowa Konferencja Marketing usług profesjonalnych, Poznań, 21.05-22.05 2001, s. 81-97.
21.    A. Fazlagić, J. Klimkowski, Aspekty bifurkacyjne spirali wiedzy Nonaki, Zarządzanie wiedzą – Koncepcja Firmy Przyszłości”, Koło Naukowe STRATEG, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Krokowa, 9-12.05.2001, s. 58-72.
22.    A. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie a aktywa rynkowe, Zeszyt Naukowy: Finanse, Bankowość,  Ubezpieczenia, 3/2001, WSFiB, Radom 2001, s.135-142.
23.    A. Fazlagić, Jakość normatywna w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym, Problemy Jakości, 5/2001, s.11-14.
24.    A. Fazlagić, The Intellectual Product, Knowledge Café for Intellectual Capital and Intellectual Product, L.Koziminski Academy for Entrepreneurship and Management, Warsaw 2001, s.91-118.
25.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą a Marketing, Zarządzanie i Rozwój, 8/2001, s.14-19.
26.    A. Fazlagić, Brokerzy wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe WSHiU, zeszyt 3 nr 3, Poznań 2001, s. 101-110.
27.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Poradnik Gazety Prawnej, nr 34, 21 sierpień 2001, s.11-42.
28.    A. Fazlagić, Produkty bogate w wiedzę, Marketing i Rynek, 10/2001, s.14-21.
29.    A. Fazlagić, Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy (The Knowledge Busines), Bank i Kredyt, 10/2001, s. 65-74.
30.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce –wycenić niewidzialne cz. I, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2001, s. 27-32.
31.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce –wycenić niewidzialne cz. II, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2001, s. 25-28.
32.    Firma to miejsce, w którym przechadza się wiedzą, wywiad, Computerworld, 22 października 2001, s. 30- 32.
33.    A. Fazlagić, Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, Problemy Jakości, 11/2001, s. 32-37.
34.    A. Fazlagić, Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, Warszawa 5-6 grudnia 2001, materiały konferencyjne, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, s. 59-77.
35.    A. Fazlagić, J. Z. Klimkowski, Knowledge Spiral and Know-How in Service Firms, First International Conference on Electronic Business (ICEB), Hong-Kong, 19-21 grudzień 2001, s. 449-451.

2002
36.    Fazlagić A, Motywowanie do dzielenia się wiedzą, Zarządzanie i Rozwój, 1/2002, s.13-15.
37.    A. Fazlagić, M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, cz.1, Manager, 1/2002, s. 19-22.
38.    A. Fazlagić, M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, cz.2, Manager, 2/2002, s. 30-32.
39.    A. Fazlagić, Balanced Scorecard – skazani na monopol?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 3/2002, s. 4-7.
40.    A. Fazlagić, Potencjał wiedzy z cudzych głów?, Manager, 4/2002, s. 12-14.
41.    A. Fazlagić, Wiedza dostępna i pożądana, CXO, 4/2002, s. 70-73.
42.    A. Fazlagić, Wiedza klienta w wiedza o kliencie, Kongres marketingu w czasach recesji, 25-26 kwietnia 2002.
43.    E. Staniszewska, A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą – od koncepcji do wdrożenia, Zarządzanie wiedzą w organizacji,  Falenty 15-16 maja  2002.
44.    A. Fazlagić, Struktura przedsiębiorstwa usługowego zarządzającego wiedzą, IV Konferencja Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań, 19.05-21.05 2002, s. 82-93.
45.    A. Fazlagić, Usługowy produkt bogaty w wiedzę, Zeszyty naukowe Katedry Usług – Working Papers, nr 1/2002.
46.    A.  Fazlagić, Czy Polska potrzebuje autostrad?,  Zeszyty naukowe Katedry Usług – Working Papers, nr 2/2002.
47.    A. Fazlagić, Analiza rynku: Krzywa wartości, Marketing w Praktyce, 6/2002, s. 59-62.
48.    A. Fazlagić, Osobowość na sprzedaż - jak funkcjonuje profesjonalista w gospodarce wiedzy, Personel i  Zarządzanie, nr 12 (129), 16-30 czerwca 2002, s. 30-34.
49.     A. Fazlagić, P. Zeller, Strategia marketingowa w czasie recesji, Marketing w Praktyce, 8/2002, s. 60-62.
50.    A. Fazlagić, Nowoczesne metody kreowania wartości firmy, Poradnik Gazety Prawnej, nr 34 (268), 20-26 sierpnia 2002, s. 11 – 39.
51.    A. Fazlagić, Język angielski w komunikacji marketingowej, Marketing w Praktyce, 10/2002, s.25-26.
52.    A. Fazlagić, Geneza i perspektywy zarządzania wiedzą, Problemy Jakości, 10/2002, s. 26-30.
53.    A. Fazlagić, P. Dopierała, Kobieta w Pracy, Kobieta i Biznes, nr 1-2/2002, s.1-6 (s.14-20 tłumaczenie w języku angielskim).
54.    A. Fazlagić, In search of a tipping point – a case study of a Polish spin-off, Industry Relationships for Accesion States – Centres of Excellence in Higher Education, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Budapest 2002, s. 151-164.
55.    A. Fazlagić, Szkoła jako instytucja ucząca się w: Uczenie metodą projektów, praca zb. pod red. B.D. Gołębniak, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 29-44.
56.    A. Fazlagić., Zeller P., Fleet management - czyli taniej i lepiej, Euroflota, 10/2002, s. 6-9.
57.    A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 10/2002, nr 5, s.
58.    A. Fazlagić, Oszczędzajmy na serwisie ogumienia, Euroflota 11/2002, s. 6-8.
59.    A. Fazlagić, Wykorzystać swój umysł, Manager, 11/2002, s. 3.
60.    A. Fazlagić, Jak wykorzystać własny umysł, Manager, 11/2002, s. 57-59.
61.    A. Fazlagić, Jak zmierzyć wiedzę w firmie, CXO, 11/2002, s. 38-41.
62.    A. Fazlagić, Długoterminowy wynajem pojazdów – pożyteczny i wygodny, Euroflota 12/2002, s. 8-10, 12.
63.    A. Fazlagić, Przyszłość metod myślenia o zarządzaniu: FUTURE 2002 – zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny,  29.11.2002-1.12.2002, Tom 2, s. 209-222.
64.    A. Fazlagić, Sieci Społeczne w HRM, Asystent Personalny, 6(15)/2002, grudzień 2002, s. 8-10.

2003
65.    A. Fazlagić, Unia Europejska na drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy, Problemy Jakości, 1/2003, s. 10-14.
66.    A. Fazlagić, Kapitał ludzki w BSC, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2003, s. 28-32.
67.    A. Fazlagić, Zarządzanie paliwami – wiedzieć jak, znaczy oszczędzać, Euroflota 2/2003, s. 10-12.
68.    A. Fazlagić, P. Zeller, Fleet Management we Flotach Transportowych (1), Euroflota 2/2003, s. 34-35.
69.    Gospodarka oparta na wiedzy, Raport dla Ministerstwa Gospodarki RP, współautor, Luty 2003.
70. A. Fazlagić, P. Zeller, Fleet Management we Flotach Transportowych (2), Euroflota 3/2003, s. 40-41.
71. A.Fazlagić, Refleksyjny menedżer, Manager,  4/2003, s. 4-7.
72. A. Fazlagić, Kształtowanie zespołu użytkowników floty (1), Euroflota 4/2003, s. 20-22.
73. A. Fazlagić, Gospodarka oparta na wiedzy i zarządzanie wiedzą z perspektywy przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, Zarządzanie wiedzą i Informacja w organizacji – Edycja II, IT Pres, 21 Maja 2003, Warszawa, Materiały konferencyjne, s. 47- 64.
74. A. Fazlagić, D. Kustosik, Trudna sztuka negocjacji, Euroflota 5/2003, s. 12-15.
75. A. Fazlagić, Kształtowanie zespołu użytkowników floty (2), Euroflota 5/2003, s. 18-20.
76. A.Fazlagić, A. Scoppetta, After Action Reviews w Zarządzaniu, Manager, 7/2003, s. 18-21.
77. A. Fazlagić, Jak Amerykanie sprzedają samochody, Euroflota, 7-8/2003, s. 32-34.
78. A. Fazlagić, Behawioryzm w marketingu relacyjnym, Marketing w Praktyce, 8/2003, s. 10 - 13.
79. A. Fazlagić, Skarb, który się mnoży, gdy się go dzieli, CXO, 8/2003, s. 60 –64.
80.  A. Fazlagić, Wiedza ukryta (Tacit knowledge), Problemy Jakości, 9/2003, s. 4 – 10.
81.  A. Fazlagić, Jak to robią za oceanem?, Euroflota, 9/2003, s. 16-20.
82. A. Fazlagić, Controlling kapitału intelektualnego – wyłaniający się standard, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2003, s. 33-36.
83. A.Fazlagić, Ryzykowne inwestycje, CXO, 11/2003, s. 46-49.
84. A.Fazlagić, Measuring Performance of social science research organisations within the context of the RECORD methodology w: Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the Accession States, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Lubljana 2003, s.215-228.
85. A. Fazlagić, Pomiar kompetencji rdzennych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12/2003, s. 32 - 35.
86. A. Fazlagić, Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 79 – 92.
87. A.Fazlagić, A. Scoppetta, Open reflection circle. A Knowledge Management Method Supporting Reflective Learning, ZSI Discussion Paper, Nr. 1 (2003), ISSN 1818-4162.

2004
88. A. Fazlagić, Pomiar kapitału społecznego, Problemy Jakości, 1/2004, s. 5-10.
89. A. Fazlagić, Kula u nogi, wywiad, TRYBUNA, 8 stycznia 2004, s. 3.
90. A. Fazlagić, Kapitał społeczny w Polsce, Modern Marketing, 1/2004, s. 18-25.
91. A. Fazlagić, Uwaga: Lojalny klient!, Modern Marketing, 1/2004, s. 34-40.
92. A.Fazlagić, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 5/2004, s. 14-16.
93. A.Fazlagić, Menedżer pielęgnujący wiedzę, Manager, 6/2004, s. 15-17.
94. A.Fazlagić, Dlaczego doszło do bankructwa Enronu – rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu, 6/2004, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, s.  9-11.
95. A.Fazlagić,  Po co mierzyć kapitał intelektualny?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7/2004, s.  9-11.
96. A.Fazlagić, Wiedza jako zasób strategiczny w Banku Światowym, Bank i Kredyt, 5/2004, s.71-80.
97. A.Fazlagić, Wspólnoty praktyków, Manager, 8/2004, s.4-8.
98. A.Fazlagić, Kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania zarządzania jakością funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, Problemy Jakości, 9/2004, s. 9-12.
99. A. Fazlagić, O związkach wiedzy z mądrością, CXO, 9/2004, s.20-26 (stron 5).
100 A.Fazlagić, Systematic – inwestor w kapitał ludzki,  CFO, 11/2004, s.16-19.
101. A. Fazlagić, Kwestionariusz wiedzy, Personel i Zarządzanie, nr 12, 2004, s. 62-65.
102. A. Fazlagić, Gospodarka oparta na wiedzy – nowy kontekst dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6/2004, s. 9-23.
103. A. Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego w instytucie badawczym, Materiały konferencyjne: SUCCES 2004 - Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy konferencyjne, Kazimierz Dolny,  26-28 listopada 2004. Tom 1, s. 199-212.
104. A. Fazlagić, Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (118), rok 2004, s.71-89.
105. A.Fazlagić, Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego w organizacjach usługowych, Zeszyt Naukowy nr 7, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2004, s. 93-102.

2005
106. A.Fazlagić, Raporty kapitału intelektualnego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 1/2005, s. 26-30.
107. A.Fazlagić, W poszukiwaniu uwagi – gospodarka „zaistnienia”, Marketing i Rynek, 1/2005, s.32-36.
108. A.Fazlagić, Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, Problemy Jakości, 3/2005, s.4-11.
109. A.Fazlagić, Jak powstaje wartość, CFO, 3/2005, s. 24 - 28.
110. A.Fazlagić, Zespoły motorami sukcesów, CFO, 3/2005, s. 37 - 39.
111. A. Fazlagić, Organizacja ucząca się, Dyrektor Szkoły, 5/2005, s. 12-14.
112. A.Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą jako sposób na poprawę jakości funkcjonowania polskiej oświaty, Problemy Jakości, 6/2005, s. 10-13.
113. A.Fazlagić, Efektywne zarządzanie flotą(1), Euroflota, 3/2005, s. 54-55.
114. A. Fazlagić, Polska szkoła jako organizacja ucząca się, E-mentor, 6/2005, s. 42-47.
115. A.Fazlagić O kunszcie zarządzania zespołami, CIO,  6-7/2005, s.18-22.
116. A.Fazlagić, Poczta królewska stawia na prąd, Euroflota, 7-8/2005, s. 106-107.
117. A.Fazlagić, Wartość rynkowa a księgowa przedsiębiorstwa z perspektywy pomiaru kapitału intelektualnego, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 8/2005, s.
118. A.Fazlagić, A Knowledge-based Economy – A New Context for HRM, Human Resource Management, 1a (40)/2005, s. 39-52.
119. A.Fazlagić, Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego, Problemy Jakości, 9/2005, s. 4-10.
120. A.Fazlagić, Problematyka konstrukcji narzędzi pomiarowych zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach w: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, praca zb. Pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera i M. J. Stankiewicza, Towarzystwo naukowe organizacji i kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s.239 – 249.
121. A.Fazlagić, Paliwo w firmie – doświadczenia brytyjskie, Euroflota, 9/2005, s. 38-40.
122. A.Fazlagić, ”Zielona strategia” po brytyjsku, Euroflota, 9/2005, s. 50-51.
123. A.Fazlagić, Efektywne zarządzanie flotą(2), Euroflota, 3/2005, s. 64-65.
124. A. Fazlagić, Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły, Dyrektor Szkoły, 9/2005, s. 19-22.
125. A.Fazlagić, Praktyczne aspekty tworzenia Balanced Scorecard w polskich przedsiębiorstwach, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2005, s. 29-32.
126. A. Fazlagić, Intuicja w Zarządzaniu, CIO, 10/2005, s. 10-14.
127. A.Fazlagić, Jakość krytyki naukowej, Problemy Jakości, 11/2005, s. 9-11.
128. A.Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w fińskim parlamencie, CIO, 11/2005, s. 56-57.
129. A. Fazlagić, Problematyka budowy kapitału społecznego w Polsce, Zeszyty naukowe WSHiU, zeszyt naukowy nr 8, Poznań 2005, s. 95-106.
130. A. Fazlagić, Kodyfikacja wiedzy w sektorze usług edukacyjnych w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Praca zb. pod red. K. Kłosińskiego, Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005, s. 144-150.
131. A. Fazlagić, Kapitał intelektualny jako obiekt pomiaru w: Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. naukowa Andrzej Szuważyński, Zakład zarządzania wiedzą i informacją Naukowo-techniczną, Wydział zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, s. 9 – 26.
132. A. Fazlagić, Intuicja w zarządzaniu, Zeszyty naukowe WSHiU, Zeszyt naukowy nr 9, Poznań 2005, s. 91-98.

2006
133. A. Fazlagić, Progresywny ... ale czy skuteczniejszy? – dylematy reform programów nauczania, Dyrektor Szkoły, 5/2006, s. 22 - 26.
133. A.Fazlagić, Jakie są zasoby współczesnych przedsiębiorstw, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 1/2006, s. 40- 44.
134. A.Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego w organizacjach usługowych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2006, s. 44-47.
135. A. Fazlagić, Entuzjazm w szkole (Akademia Zarządzania), Dyrektor Szkoły, 2/2006, s. I - III.
136. A. Fazlagić, Wspólnoty praktyków jako przykład struktury relacyjnej w: Zarządzanie relacjami w usługach, Praca zb. pod red. Kazimierza Rogozińskiego, Difin, Warszawa 2006, s. 120 – 141.
137. A.Fazlagić, Warto doceniać kapitał intelektualny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 8/2006, s. 36-38.
138. A.Fazlagić, Dylematy związane z centralizacją/ decentralizacją państwa w kontekście budowy GOW w Polsce, Problemy Jakości, 09/2006, s. 9-12.
139. A.Fazlagić, Jak zamienić porażkę w sukces?, CIO, 7/2006, s.
140. A. Fazlagić, Zasady konkurencji dla firm opartych na wiedzy, CEO, 9/2006, s.
141. A.Fazlagić, Co z tymi uczelniami?, CIO, 8/2006, s.
142. A.Fazlagić,  Jak ocenić jakość studiów podyplomowych, Problemy Jakości, 10/2006, s. 41- 43.
143. A.Fazlagić, Wdrażanie programu zarządzania wiedzą, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2006, s. 21 - 25.
144. A.Fazlagić, Brytyjskie doświadczenia w polskich realiach, Euroflota, 11/2006, s. 44 – 48.
145. A.Fazlagić, Controlling pracy zespołowej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12/2006, s. 19 - 23.
146. A.J. Fazlagić, Dlaczego polska oświata powinna zarządzać wiedzą?, Bliżej Przedszkola, 12/2006, s. 37 - 39.
147. A. Fazlagić, Perspektywy zarządzania wiedzą w polskiej oświacie w: Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. naukowa Krzysztof Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, s. 53 - 75. ISBN 83-88617-48-6
148. A. J. Fazlagić, Agresja na drogach (1) , Euroflota, 11/2006, s. 80 – 82.
149. A. J. Fazlagić, Agresja na drogach (2), Euroflota, 12-2006/01/2007, s. 78 – 79.

2007
150. A.Fazlagić,  Społeczeństwo antyinnowacyjne, Problemy Jakości, 1/2007, s. 16-19.
151. A. J. Fazlagić, Przestrzeń do myślenia, CIO, 7/2006, s. 54-57.
152. A. J.  Fazlagić, Marka człowieka, CEO, 2/2007, s. 55-57.
153. A. J. Fazlagić, ROM, czyli zarządzanie zorientowane na rezultat, Euroflota, 4/2007, s. 46 – 48.
154. A. J.  Fazlagić, Język angielski a wizerunek firmy, CEO, 5/2007, s. 59-61.
155. A. J.  Fazlagić, Docenić (i zmierzyć) kapitał intelektualny, CIO, 5/2007, s. 52- 55.
156. A.J. Fazlagić, Wiedzieć znaczy móc, Personel i Zarządzanie, 7/2007, s.15-19.
157. A.J.Fazlagić, Kapitał społeczny a polska oświata, Edukacja i Dialog, 9/2007, s.19-21.
158. A.J.Fazlagić, Polski nauczyciel: „postępowy” czy ... skuteczny?, Edukacja i Dialog, 9/2007, s. 22-23.
159. A.Fazlagić,  Co to znaczy oparty na wiedzy?, Problemy Jakości, 9/2007, s.
160. A. J. Fazlagić, "Nowy profesjonalizm" nauczycieli, Dyrektor Szkoły, 10/2007, s.16-21.
161.A.J.Fazlagić, Inbreeding w nauce polskiej, e-Mentor, 4 (21)/2007, s. 7-9.
162. A.J. Fazlagić, Aktywa wiedzy. Pomiar kapitału intelektualnego firmy szkoleniowej, Personel i Zarządzanie, 10/2007, s. 9-12.
163. A.J. Fazlagić, Marketing wartości społecznych – sojusznik polskiej oświaty?, Dyrektor Szkoły, 11/2007, s. 20- 24.
164. J.Fazlagić, Nauczyciele na trudnym rynku pracy – skazani na ..sukces?, Edukacja i Dialog, 10/2007, s. 6-7.
165. J.Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą – szansa na reformę polskiej oświaty?, Edukacja i Dialog, 10/2007, s. 14-15.
166. J.A. Fazlagić, Kreowanie Wizerunku Szkoły w: Zeszyt Naukowy Nr 1, GWSHM „Milenium”, Metody i Narzędzia Komunikacji Marketingowej, Gniezno 2007, s.123-132.
167. J. Fazlagić, Teachers as Knowledge Workers w: Management Issues In Knowledge-based University, Praca zb. pod red. Krzysztofa Lejii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 43-52.

2008
168. J. Fazlagić, Jaka Polska w XXI wieku?, Edukacja i Dialog, 1/2008, s. 8-10.
169. J. Fazlagić, Polska oświata pomostem między wiedzą Omega i Alfa, Edukacja i Dialog, 1/2008, s.15.
170. J. Fazlagić, Wiedza ukryta w zarządzaniu placówka oświatową, Edukacja i Dialog, 2/2008, s. 32-33.
171. J. Fazlagić, Primary Education – the poor Neighbour on the KBA Agenda w: Knowledge-based Economy as factor of competitiveness and economic growth. Praca zb. Pod. Red. Małgorzaty Runiewicz-Wardyn, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 107-114.
172. J. Fazlagić, Wpływ korzeni słowiańskich na mentalność Polaków w: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 23 – 27.
173. A.J. Fazlagić, Jakość nauczania a wielkość szkoły, Dyrektor Szkoły, 2/2008, s. 32-33.
174. J. Fazlagić, Gdy odchodzą specjaliści, Personel i Zarządzanie, 4/2008, s.43-47.
175. J.Fazlagić, Centralizacja polskiej oświaty – szansa czy zagrożenie dla polskiej oświaty?, Problemy Jakości, 4/2008, s. 18-22.
176. J. Fazlagić, Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie, Dyrektor Szkoły, 5/2008, s. 17-20.
177. J. Fazlagić, Ochrona wiedzy w sektorze usług na przykładzie polskiej oświaty  w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. Aleksander Panasiuk, Kazimierz Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497. Ekonomiczne problemy usług nr 20, Tom II, Szczecin 2008, s.57- 64.
178. J. Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego miasta, Problemy Jakości, 5/2008, s. 11-13.
179. J. Fazlagić, Paradoksy oceniania. Jak uniknąć błędów, stosując metodę 360 stopni, Personel i Zarządzanie, 5/2008, s. 54-56.
180. A. Fazlagić, J. Fawcett, Zarządzanie wiedzą w   zakładach opieki zdrowotnej w: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Praca zb. pod red.: M. Dobska, K. Rogoziński, PWN, Warszawa 2008, s. 297-312.
181.  J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Czas na refleksję, Problemy Jakości, 6/2008, s. 13- 16.
182. J. Fazlagić, Jaka polska edukacja w XXI wieku?, CEO, 6/2008, s.
183. J.Fazlagić, Transfer wiedzy w firmie, CIO, 6/2008, s.26-29.
184. J. Fazlagić, Sztuka zadawania pytań – Quizzics, CEO, 7-8/2008, s.
185. J. Fazlagić, Modernizacja Polski dzięki oświacie, Dyrektor Szkoły, 7/2008, s. 30-32.
186. J. Fazlagić, Wizytator w zarządzaniu wiedzą w szkole, Dyrektor Szkoły, 9/2008, s. 41 – 42.
187.  J. Fazlagić, Rola oświaty w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Problemy Jakości, 10/2008, s. 6 - 11.
188. J. Fazlagić, Centralizacja polskiej oświaty – szansa czy zagrożenie?, Dyrektor Szkoły, 10/2008, s. 30 - 33.
189. J.Fazlagić, Taktyka skoczka szachowego, Personel Plus, 10/2008, s.84-87.
190. J. Fazlagić, Charakterystyka pokolenia Y, E-mentor, 10/2008, s. .
191. J. Fazlagić, Jakie umysły ma kształtować oświata dla przyszłości?, Edukacja i Dialog, 11/2008, s.  8 - 12.
192. J. Fazlagić, Warunki transferu wiedzy do polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce – Zdolność rozpoznawania wartościowych informacji i w konsekwencji poprawa jakości procesu decyzyjnego w systemie edukacji w: Wykorzystanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wojciechowskiego i Ewy Kolasińskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008, ISBN 978–83–87716-37-0, s. 138-147.                                                                                                                                                                            
193. J. Fazlagić, Liczy się koncentracja, CEO, 12/2008, s. 46-49.

2009
194. J. Fazlagić, Wiedza „teoretyczna” i „praktyczna”, Problemy Jakości, 2/2009, s. 14-16.
195. J. Fazlagić, Wspieranie innowacyjności w oświacie, Dyrektor Szkoły, 3/2009, s.35-38.
196. J. Fazlagić, Możliwość zastosowania metody 360 st. w oświacie, Dyrektor Szkoły, 5/2009, s. 18 - 22.
197. J. Fazlagić, O 6-latkach w szkole: racjonalnie i innowacyjnie, Meritum, nr 1(12) 2009, s. 41-43.
198. J. Fazlagić, Dlaczego pomiar kapitału intelektualnego nie stał się standardem, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7/2009, s. 33 – 37.
199. J. Fazlagić, Innowacje społeczne, Problemy Jakości, 7/2009, s. 4-6.
200.  Fazlagić, Kultura organizacyjna szkoły, Dyrektor Szkoły, 7/2009, s. 8-10.
201 J. Fazlagić, Jak w twojej firmie zarządza się wiedzą?, CEO, 7/2009, s. 31-33.
202 M. Jastrzębski, J. Fazlagić, Miejsce badań marketingowych w oświacie, Dyrektor Szkoły, 9/2009, s. 32.
203 J. Fazlagić, Uczenie się w organizacji z perspektywy zarządzania wiedzą, Problemy Jakości, 9/2009, s. 20 – 23.
204 J. Fazlagić, Jaka struktura kapitału intelektualnego?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2009, s. 33 – 36.
205 J. Fazlagić, Osobowość geniusza, Personel i Zarządzanie, 11/2009, s. 48-51.
206 J. Fazlagić, Cała prawda o motywowaniu za pomocą pieniędzy, Dyrektor Szkoły, 12/2009, s. 24-28.

2010
207.J.Fazlagić, Bogactwo źródeł wiedzy, CIO, 12/2009, s.28-30.
208. J. Fazlagić, Efektywne wykorzystanie potencjału. Jak zarządzać kreatywnymi pracownikami?, Personel Plus, 1/2010, s.52-57.
209. J.Fazlagić, Szczególne zjawisko. Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, Personel i Zarządzanie, 3/2010, s. 63-66.
210. J.Fazlagić, Przyszłość należy do kreatywnych, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 1/2010 (44), s. 34-36.
211. J.Fazlagić, Masa krytyczna w regionie – warto o nią dbać i ją chronić, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 1/2010 (44), s. 50-52.
212. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą – kolos na glinianych nogach, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 5/2010, s. 47 -51.
213. J. Fazlagić, Nowe wyzwania dla szkolnictwa zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy w: Strategia rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015, Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Malbork 2010, s.272-280.
214. J. Fazlagić, Szkoła jako organizacja usługowa w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 145, Red.: K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 293 – 304.
215. J. Fazlagić, Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, E-mentor, 10/2010, s. 37 – 42.
216. J. Fazlagić, Liderzy decyzji, Personel i  Zarządzanie, nr 11 (248), 2010,  s. 48 - 50.
217. J. Fazlagić, Controlling przepływu wiedzy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza/Porady Ekspertów, 11/2010, s.  6 - 11.
218. J. Fazlagić, Szkoła jako organizacja usługowa, w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, , Zeszyty Naukowe 145, Redaktorzy naukowi Kazimierz Rogozińskie i Aleksander  Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 293 – 304.
219. J. Fazlagić, When the fog falls - information overload as a challenge from the business education [in:] Critical Issues in Global Business: Lessons From The Past, Contemporary Concerns And Future Trends / ed. by E. Kaynak, T. D. Harcar, Hummelstown: International Management Development Association (IMDA), 2010 pp. 361-364. 19th World Business Congress : Konya, 21-25 July 2010 (Advances in Global Management Development ; vol. XIX) ISBN: 1-888624-09-4

2011
220. J. Fazlagić, Zrozumieć pokolenie Y, Dyrektor Szkoły, 1/2011, s. 30-33.
221. J. Fazlagić, Jakość środowiska pracy w polskiej oświacie, Dyrektor Szkoły, 2/2011, s. 76 – 78.
222. J. Fazlagić, Dzielenie się wiedzą w szkole, Dyrektor Szkoły, 3/2011, s. 60 – 63.
223. J. Fazlagić, Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, Problemy Jakości, 4/2011, s. 8 – 12.
224. J. Fazlagić, Nowe spojrzenie na kwestie innowacyjności, Problemy Jakości, 7/2011, s. 6 – 10.
225. J. Fazlagić, Wielkopolska to kolebka Polski!, Gazeta Finansowa, nr 35, wrzesień 2011, s. 2-8.
225. J. Fazlagić, Edukacja na rzecz gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – diagnoza i kierunki działań [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania. Praca zbiorowa pod red. Bazylego Poskrobki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 171 – 191.
226. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Dyrektor Szkoły, 10/2011, s. 33– 39.
227. J. Fazlagić, Poczucie własnej wartości, Dyrektor Szkoły, 12/2011, s. 70-82.
228. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą a technologie informacyjne, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny, 29/2011, s. 9-17.

2012
229. J. Fazlagić, Knowledge Management Practices in the Polish Education System [w:] Education: Evaluation, Reform and Policy. Praca zbiorowa pod red.  John E. Kesner, Athens Institute for Education and Research, Ateny 2012, s. 59-79.
230. J. Fazlagić, Innowacyjność Polski – wnioski z raportu Go Global!, [w]: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, monografia naukowa pod red. Piotra Sochaczewskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2012, s. 78 – 91.
231. J. Fazlagić, Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie edukacji na rzecz gospodarki opartej na wiedzy [w]: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, monografia naukowa pod red. Bazylego Poskrobki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2012, s. 193 – 207.
232. J. Fazlagić, Kapitał intelektualny szkoły wyższej z perspektywy studentów, E-mentor, 6/2012, s. 77-85.
233. J. Fazlagić, Konkursy a popyt na innowacje, Problemy Jakości, 9/2012, s. 30-33.
234. J. Fazlagić, Jakość szkoleń dla polskich nauczycieli, E-mentor, 10/2012, s. 69-76.
235. J. Fazlagić, Czy każdy nauczyciel może być skuteczny?, Dyrektor Szkoły, 10/2012, s. 24-28.
236. J. Fazlagić, Service Design – nowe wyzwanie dla controllingu, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2012, s. 41 - 45.
237. J. Fazlagić, Kompetencje potrzebne do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Dyrektor Szkoły, 11/2012, s. 60 - 64.
238. J. Fazlagić, Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług [w:] Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 229, Red.: K. Rogoziński, A. Panasiuk, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 207 – 218.
239. J. Fazlagić, USP (Unique Selling Position) szkoły wyższej [w:] Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie – Marketing – Public relations, Red.: Michał Kaczmarczyk, Oficyna Wydawnicza „Humanista”, Sosnowiec 2012, s. 185 – 143.
240. J. Fazlagić, Kształtowanie kompetencji przywódczych w sektorze usług jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego [w:]  Usługi w Polsce 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  722, Ekonomiczne Problemy Usług nr 95, Red.: B. Iwankiewicz Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo US, Szczecin 2012, s. 275 - 290.
241. R. Duzgun, J. Fazlagić, Empirical Analysis of Money Demand Function, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia, 1/2012, s.121 – 128.
242. J. Fazlagić, Upowszechnianie wiedzy o OZE na przykładzie projektu Energetyczni Kreatorzy Zmian, Kwartalnik Uczelni Vistula, 2/2012, s. 29-42.
243. J. Fazlagić, Rola szkół wyższych w zwiększaniu predyspozycji absolwentów do zatrudnienia, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3/2012, s. 85-95.
244. J. Fazlagić, Zarządzanie utalentowanymi pracownikami w sektorze usług, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4/2012, s. 17-31.
245. J. Fazlagić, Kapitał intelektualny uczelni w kontekście jakości kształcenia przez studentów i absolwentów [w:] Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Red. Aldona Andrzejczak, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012, s. 119 – 139.
246. J. Fazlagić, Knowledge Management Practices in the Polish Education System, [in:] Education : Evaluation, Reform and Policy / ed. by J. E. Kesner, Athens: Athens Institute for Education and Research, 2012, pp. 59-75, ISBN: 978-960-9549-70-7
247. J. Fazlagić, M. Gusowski, Knowledge Sharing in Polish Law Firms [in:] Management in Turbulent Times and Returning Economic Crisis, Silver Spring : International Academy of Management and Business, 2012,12th IAMB Conference: Warsaw, 23-25.04.2012.

2013
248. J. Fazlagić, R. Romanowski, Marketing oparty na wiedzy - ujęcie teoretyczne [w:] Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych, praca zb. pod. W. Ciechomskiego i R. Romanowskiego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013, s.9-26.
249. J. Fazlagić, Uzupełnianie się kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych, praca zb. pod. W. Ciechomskiego i R. Romanowskiego, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013, s. 41-51.
250. J. Fazlagić, Zarządzanie skoncentrowane na wiedzy, Personel Plus, 1/2013, s. 8 – 20.
251. J. Fazlagić, Struktura kapitału intelektualnego jako kontekst dla tworzenia strategii szkół wyższych, E-mentor, 02/2013, s. 4-11.
252. J. Fazlagić, Czy polskie szkoły potrafią nauczać przedsiębiorczości?, Dyrektor Szkoły, 3/2013, s. 19-22.
253. J. Fazlagić, Komercjalizacja odkryć naukowych – wyzwanie dla polskich uczelni, Problemy Jakości, 4/2013, s. 15-19.
254. J. Fazlagić, Jakich wskaźników używać do pomiaru kapitału intelektualnego w firmie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6/2013, s. 28 - 31.
255. A. Erkol, J. Fazlagić, Future Insights into Knowledge Management [w:] "UTKARSH" Challenges & Opportunities in Business Management and Information Technology, Himalaya Publishing House, Mumbai, India 2013, ISBN- 978-93-5097-528-2.
256. J. Fazlagić, Rekrutacja zespołów - nowy trend w pozyskiwaniu pracowników, Personel Plus, 6/2013, s. 83-87.
257. J. Fazlagić, Przemysły kreatywne a zarządzanie wiedzą, Problemy Jakości, 6/2013, s.7-9.
258. J. Fazlagić, Wspieranie kreatywności uczniów – wyzwanie dla polskiego systemu oświaty, Dyrektor Szkoły, 7/2013, s. 24 – 27.
259. J. Fazlagić, Kapitał intelektualny uczelni – wyzwania dla badacza [w:] Zrównoważona Gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. B.M. Powichrowskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2013, s. 213 -  226.
260. J. Fazlagić, Dlaczego przedszkola są ważniejsze od uniwersytetów?, Bliżej Przedszkola, 09/2013, s.  14-17.
261. J. Fazlagić, Przyszłość Crowdsourcingu. Jak angażować konsumentów w świat marek. Praca zb. pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikona i J. Piątkowskiego, Helion 2013, s. 150-158.
262. J. Fazlagić, Bankierzy czy politycy? Kto przyczynił się do światowego kryzysu, Gazeta Finansowa, 3008.2013.
263. Jan Fazlagić, Jan Kozłowski, Innowacyjność i problemy związane z jej pomiarem w kontekście rozwoju gospodarczego Polski [w:] Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej. Problemy polityki gospodarczej i rozwoju, praca zb. pod red. Krzysztofa Rybińskiego, AFiBV, Warszawa 2013, ISBN 978-83-87444-73-0, s. 99-111.
264. J. Fazlagić, Kształtowanie nawyków – nowe wyzwanie dla szkół?, Dyrektor Szkoły, 12/2013, s. 22-26.
265. J. Fazlagić, Transfer wiedzy kluczem do sukcesu, Uczyć lepiej, 3/2013-2014, s. 14- 15.

2014
266. J. Fazlagić, Jak kroić chleb, czyli fundusze unijne w podziale regionalnym, Fundusze Europejskie, 04.02.2014, s. 55-57.
267. J. Fazlagić, Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, E-mentor, 1(53)/2014, s. 54-61.
268. J. Fazlagić, Negatywny kapitał intelektualny, Transformacje 2013, s. 383 – 397.
269. J. Fazlagić, Projektowanie usług edukacyjnych dla przedstawicieli pokolenia Y [w:] Service Design, Praca zb. pod redakcją Jana Fazlagića, Wydawnictwo naukowe Uczelni Vistula, Warszawa 2014, s. 41-56.
270. J. Fazlagić, Edukacja elitarna?- nie, dziękujemy, Bliżej Przedszkola, 2/2014, s. 15 – 19.
271. J. Fazlagić, Zwolnienia nauczycieli szansą pracodawców, Dyrektor Szkoły, 6/2014, s. 12-14.
272. J. Fazlagić, Budżet wrażliwy na płeć jako metoda zarządzania jakością usług jednostek samorządu terytorialnego, Kwartalnik Uczelni Vistula, 2/2014, s. 5-15.
273. J.Fazlagić, Jak (nie)nauczać przedsiębiorczości w szkołach?, Edukacja i Dialog, 7-8/2014, s.70-73.
274. J. Fazlagic, R. Skikiewicz, The Role Of Intellectual Capital In Building Competitive Advantage Of Non Public Universities, pp. 547-560 [in:] 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern European ESD Conference: Business Continuity, Conference Proceedings edited by: J. Bendekovic et al. Vienna, 24-25 April 2014. s. 547-556. ISBN: 978-953-6125-10-4
275. J. Fazlagić, Measuring the internationalization of higher education institutions – the intellectual capital perspective, Contemporary Educational Leadership, Vol.1 No 1/2014.
276. J. Fazlagić, Porażka – element procesu edukacji, Dyrektor Szkoły, 12/2014, s. 20-23.
277. J. Fazlagić, Powiat jako element systemu innowacji w Polsce, Problemy Jakości, 12/2014, s. 23-27.
278. J. Fazlagić, Jakość szkoleń z perspektywy wykładowców, Zarządzanie Publiczne, 4(28)/2014, s. 321 – 339.
    
2015
279. J. Fazlagić, Costly Signalling Theory and Propensity for Knowledge Sharing among Employees [w:] Contemporary Issues in Management. General Management, Vol. 2, ASM Group of Institutes, Success Publications, Pune 2015, ISBN: 978-93-84916-78-7, s. 23-31.

280. J. Fazlagić, Duże innowacje w małych firmach, CIO, 2/2015, s. 34-37.

281. J. Fazlagić, Dlaczego w zarządzaniu szkołą potrzebny jest marketing?, Meritum, nr 4(35) 2014, s. 2-6.

282. J. Fazlagić, Znaczenie pewności siebie, Dyrektor Szkoły, 3/2015, s. 22-24.

283. J. Fazlagić, Kapitał intelektualny i aktywa niematerialne w globalnej gospodarce, Polski Przemysł, Marzec 2015 r., s.14-15.
284. J. Fazlagić, Specyfika fińskiego systemu edukacji na tle Polski, e-Mentor, 2(59), kwiecień 2015, s.4-15.
285. M. Sikorski, B. Ludwiszewski, A. Sala, Oddziaływanie Portali Intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach, Problemy Zarządzania, Vol. 13, nr 2 (52), t.1. Problemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce, 2015, s. 101-112.
286. J. Fazlagić, Kapitał intelektualny powiatu jako zbiorowa inteligencja, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 07-9/2015, s. 161-170.
287. J. Fazlagić, Intellectual Capital in Non-public Higher Education Institutions – the managerial perspective,
Service Management 1/2015, Szczecin University Scientific Journal No. 872 Vol.1, s. 31-39.
288. J. Fazlagić, A. Erkol,  Knowledge mobilisation in the Polish education system, Journal of Education for Teaching, 11/2015.
289. J. Fazlagić, Znaczenie miękkich czynników w zarządzaniu na przykładzie kapitału intelektualnego powiatu, Dyskusje o Zarządzaniu (6). Miękkie kompetencje, red. W. Kowalczewski, BR. Kuc, Warszawa, Ementon 2015, s.60-64.
290. Jan Fazlagić Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego: strategie play-to-win i play-not-to-lose (w:) Krakowskie Studia Małopolskie, 2015, nr 20, s.136-146.

2016

291. J. Fazlagić, Nowe trendy w edukacji, MERITUM, 1(40) 2016, s.2-10.

292.  J. Fazlagić, R. Skikiewicz, EGreen Jobs In the Service Economy – Empirical Analysis For Selected European Union Countries, European Journal of Service Management Vol.8, 2/2016, s. 13-22.

293. J. Fazlagić, M. Marszałek, Metafory Kapitału Intelektualnego Powiatu, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(40), kwiecień-czerwiec 2016, s.117-133.

294. J. Fazlagić, W. Loopesko, Intellectual Capital and Public Services in Polish and US Counties, European Journal of Service Management, 2016, Vol. 19, s 19-25.

295. J. Fazlagić, Sposoby Alternatywne… Waluta Lokalna – Metoda Stymulowania Lokalnego Wzrostu, Euroregiony Polska, 1112/113, 2016, s 26 – 27.

296.   J. Fazlagić, Pracownicy 65 plus. Nowe szanse dla pracodawców [w:] Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców. Korzyści i zagrożenia, postawy o dobre praktyki w ich wdrażaniu, Praca zb. pod red. G. Bartkowiak, AFiBV, Warszawa 2015,  s.57-74.

297. J. Fazlagić, Measurement of Intellectual Capital in Polish Counties: Main Challenges [w:] Jan Fazlagić, Arif Erkol, Images of Intellectual Capital, Cambridge Scholars, Cambridge 2016, s. 131-142.

298. J. Fazlagić, Transfer wiedzy pomiędzy szkołami średnimi a szkolnictwem wyższym [w:] Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego, red. R. Dorczak, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 136-153.

299. J. Fazlagić, Jak wykorzystać koncepcję smart cities oraz pokrewną smart specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, red. I. Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 95 – 120.

300. J. Fazlagić, Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu smart cities na potrzeby polskich miast [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, Praca zb. pod red. I. Wieczorek, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 121 - 140.

301. J. Fazlagić, Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów powiatowych, Rynek – Społeczeństwo – Kultura, nr 2(18)/2016, s. 104 – 112.

302. J. Fazlagić, Koncepcja kapitału kreatywnego w realiach polskich powiatów [w:] Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Praca zb. pod red. J. Sarnowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie, Ciechanów 2016.

303. Jan Fazlagić, Arif Erkol, Gender-Sensitive Budgets as a Social Innovation in Local Governments, Global Management Journal, Vol. 8/2016,  s. 71-79.


2017

304. J. Fazlagić, Skuteczny lider na burzliwe czasy, Dyrektor Szkoły, 1/2017, s. 33-36.

305. J. Fazlagić, Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(85) 2017, s. 49-64, s. 33-36.

306. J. Fazlagić, Umiejętności na rynku pracy jutra, Dyrektor Szkoły, 10/2017, s. 28-31.

307. J. Fazlagić, Polskie szkoły – szkoły dla innowatorów?, Edukacja i Dialog, s. 16-20.

308. J. Fazlagić, I. Grzegorz, Moralność w zarządzaniu organizacjami, Kwartalnik Uczelni Vistula, nr 3(53)/2017, s. 73-84.Monografie naukowe i książki

 1. A. J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003. Stron: 164. ISBN 83-87958-60-3.
 2. A.Fazlagić, Intellectual Capital and Benchmarking, Rys Studio, Poznań 2006, stron 2012, ISBN 83-60517-01-0.
 3. A.J. Fazlagić, A. Olsztyńska, Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2007, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu, ISBN 978-83-7417-240-0
 4. Jan A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seria: Zarządzanie szkołą, Warszawa 2007. Stron: 171. ISBN 978-83-60814-22-2
 5. Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Kompendium wiedzy i rekomendacje dla Małopolski. Kraków 2010, stron 51, ISBN  978-83-62384-16-7 ISBN  978-83-62384-28-0
 6. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Know-how w działaniu!, Helion, Gliwice 2009, stron 313.
 7. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, stron 325.
 8. Jan Fazlagić, Marketing szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, stron 252. ISBN 978-83-264-1354-4
 9. Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011, Współautor, Uczelnia Vistula, Warszawa 2011.
 10. Jan Fazlagić, Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP. Warszawa 2012, ISBN 978-83-7585-158-8, stron 208.
 11. Jan Fazlagić, Jakość szkoleń w oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2012, ISBN 978-83-61352-55-6, stron 176.
 12. Go Global! Polish Pharma, Współautor, Uczelnia Vistula, Warszawa 2012, stron 114.
 13. Jan Fazlagić, Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych, Wydawnictwo AFiBV w Warszawie, Warszawa 2013. ISBN 978-83-874444-64-8, stron 256.
 14. Service Design, Praca zb. pod red. Jana Fazlagića, Wydawnictwo AFiBV w Warszawie, Warszawa 2013. ISBN 978-83-874444-95-2, stron 256.
 15. Jan Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7930-488-2, stron 294.
 16. Jan Fazlagić, Marcin Sikorski, Aleksander Sala, Portale Intranetowe. Zarządzanie wiedzą. Kapitał Intelektualny. Korzyści dla pracowników i dla organizacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62197-01-9,stron 310.
 17. Jan Fazlagić, Kreatywni w biznesie, Poltext, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7561-574-6, stron 326.
 18. Jan Fazlagić, Arif Erkol, Knowledge Management in School Environment, Lambert Publishing, Saarbrucken 2015.
 19. Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzyredakcja naukowa Jan Fazlagić, Warszawa 2015, stron 196, ISBN 978-83-64614-07-1.
 20. Jan Fazlagić, Arif Erkol, Images of Intellectual Capital, Cambridge Scholars, Cambridge 2016. ISBN-13: 978-1-4438-9706-8; ISBN-10: 1-4438-9706-X , stron 362.
 21. Jan Fazlagić, Poradnik Innowacyjnego samorządowca, Poltext, Warszawa 2017. ISBN-978-83-7561-798-6, stron 252.
 22. Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie, Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz, Warszawa 2017, ss. 174, ISBN 978-83-64614-32-3.
 23. Jan Fazlagić, Kapitał Intelektualny w polskich powiatach, Wydawnictwo UWP, stron 496, Poznań 2018, ISBN 978-83-7417-952-2,