Laboratorium Badań Wewnątrzsklepowych Zachowań Nabywców (ShopLab) jest makietą sklepu samoobsługowego. Stworzenie Laboratorium było możliwe dzięki pozyskaniu środków z programów międzynarodowych (Norwegian Funds) oraz funduszom pochodzącym od przedsiębiorstwa handlowego Grupa Muszkieterów.

W oparciu o środki publiczne zakupiona została specjalistyczna aparatura badawcza. W ShopLab znajduje się m.in. system monitorowania ruchu obiektów, pozwalający na wyznaczanie oraz analizowanie ścieżek klientów, tempo poruszania się czy czas spędzony wewnątrz sklepu. Ponadto w laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych, aparaturze do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

Z kolei dzięki środkom pozyskanym od inwestora prywatnego (Grupa Muszkieterów), możliwe było przeprowadzenie remontu pomieszczenia oraz wyposażenie i zaaranżowanie przestrzeni, które w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych. W ShopLab-ie znajdują się: regał z owocami i warzywami, lada chłodnicza z ekspozycją wędlin i mięs, regał z wyrobami piekarniczymi, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.

Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.

Dzięki połączeniu środków publicznych z prywatnymi została stworzona unikatowa w skali Europy infrastruktura do prowadzenia badań naukowych nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Ponadto ShopLab wykorzystywany jest do celów dydaktycznych.