Uczymy już od 34 440 dni
Dydaktyka

Specjalność | Kierunek

How to find us?

Katedra Handlu i Marketingu
al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań
tel. +48 (61) 856 94 24
fax +48 (61) 856 94 29
e-mail: khim@ue.poznan.pl