W dniach 15-16 kwietnia 2021 roku, w ramach  Ann & Jack Graves Foundation Conference Series, za pośrednictwem platformy Zoom, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Sustainability as a Solution to Global Business Challenges”, organizowana przez University of Texas at Dallas


Konferencja dotyczyła zagadnień zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, biznesu międzynarodowego, zarządzania strategicznego, zarządzania międzykulturowego, strategii technologicznej i globalnej przedsiębiorczości z całego świata.


W drugim dniu konferencji wystąpiły wspólnie dr Dobrosława Mruk-Tomczak i dr Anna Zielińska – Chmielewska z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej, które zaprezentowały temat: Solving difficulties in maintaining continuity of food supply during COVID-19 using modern distribution channels.