Wykształcenie

2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych

2003 – 2004 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu”

2002 –2003 Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu, roczne studium „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

2001 –2002 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, studia podyplomowe „Zarządzanie projektem”

1995 –2000 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział: Turystyka i Rekreacja

                                                             

Doświadczenie zawodowe (akademickie)

2021 - uzyskanie certyfikatu Tutora (certyfikat nr: STA-Z/443/1/2020/2)

01.10.2015 - obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Instytut Marketingu, adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu

2016 – 2017 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

udział w projekcie naukowo0 – badawczym: 5. Program Wieloletni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2016-2020 pt.” Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

2014 –2015 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Towaroznawstwa, asystent w Katedrze Marketingu Produktu

10.2014 –06.2015 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

stanowisko: Specjalista- Opiekun Staży, przy realizacji projektu pt. „Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP” o numerze WND-POKL 04.01.01.-00235/13 finansowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

09.2013 – 09.2014 - Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej,

ul. Prądzyńskiego, Poznań, wykładowca, kierunek: Dietetyka

03.2014 – 06.2014 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza

al. Niepodległości, Poznań, wykładowca,kierunek: Zarządzanie

03.2014 – 09.2014 - Wyższa Szkoła Handlu i Usług,

ul. Zwierzyniecka, Poznań, wykładowca, kierunek: Zarządzanie


Doświadczenie zawodowe (biznesowe)

- certyfikat umożliwiający stosowanie Analizy Profilu Osobowego, certyfikowanego przez firmę Thomas International Ltd, globalnego dostawcę efektywnych systemów zarządzania i narzędzi diagnostycznych

- własna działalność gospodarcza: dostarczanie usług dla przedsiębiorstw w obszarze wydarzeń firmowych

- Fortis Centrum „50/50 Project” Sp. z o.o., Poznań, Dział marketingu

- Move! Sp. z o.o., Poznań, Project Manager w obszarze marketingu sportowego

- Aktis Media Sp. z o.o., Poznań, Project Manager w obszarze marketingu sportowego

- Grupa Medialna AMS, Poznań, współpraca w zakresie planowania i koordynacji działań marketingowych


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Komunikacja w biznesie, Komunikacja marketingowa, Komunikacja rynkowa, Konsumencka ocena produktu, Planowanie kampanii reklamowej, Promocja kosmetyków, Zarządzanie marką kosmetyków, Zintegrowana komunikacja marketingowa, Zarządzanie produktem, Nowoczesne instrumenty promocji, Creative Thinking, Business Etiquette

 

Charakterystyka działalności naukowo – badawczej

komunikacja marketingowa, badania marketingowe, marketing produktów, marketing w sporcie, kompetencje pracowników, kreatywność w biznesie, dystrybucja na rynku żywności, zachowania konsumentów na rynku żywności