Wykształcenie


2020 –  doktor habilitowany w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UEP)

2003 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (UEP)

1990-1995 – magister inżynier (AEP, Wydział Towaroznawstwa, Specjalność Technologia i Obrót Żywnością)

1993-1995 – kwalifikacje pedagogiczne (Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne AEP)

1985-1990 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie (klasa o profilu matematyczno-fizycznym)

 

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1995 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 1994-1995 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (student stażysta w Katedrze Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych)
Funkcje poza UEP:
 • Dyrektor ds. Produktów Spożywczych (Centrum Badań i Rozwoju Produktów, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.),

Członkostwo w organizacjach:

 • European Federation for the Science and Technology of Lipids
 • Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie
 • Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (rzeczoznawca)
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Charakterystyka działalności naukowo – badawczej:

 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktu
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Zarządzanie  produktem
 • Konsumencka ocena produktów
 • Zachowania konsumentów
 • Żywność funkcjonalna

Projekty:

 • Kierownik projektu: „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kierownik projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ”WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kierownik merytoryczny projektu, współpomysłodawca: „Menedżer ds. zarządzania i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów” POWR.03.01.00-00-K331/15 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wykonawca (członek zespołu): Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania (numer MNiSW: N N112 324038, 2010-2011), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wykonawca: Zachowania konsumentów jako determinanta innowacji produktowych na rynku żywności funkcjonalnej i wygodnej (numer MNiSW: N N115 1264 33, 2007-2009), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kierownik projektu:  „Interakcje wybranych frakcji błonnikowych i związków fenolowych w zakresie właściwości przeciwutleniających - badania modelowe in vitro” (projekt interdyscyplinarny UEP-UP, numer ewidencyjny UEP: 51103503, 2010), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kierownik projektu: „Wpływ dodatku odpadów z przetwórstwa owoców na zawartość substancji biologicznie czynnych w wyrobach ciastkarskich” (projekt interdyscyplinarny UEP-UP, numer ewidencyjny UEP: 51103-500, 2009), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wykonawca (członek zespołu): „Określenie możliwości restytucji gatunku Trapa natans L.  w Wielkopolsce oraz jej ocena towaroznawcza” (Projekt interdyscyplinarny UEP-UP, numer ewidencyjny UEP: 51103-513, 2006), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 • Strategia produktu
 • Konsumencka ocena produktu
 • Projektowanie produktu
 • Metody sensoryczne w badaniach konsumenckich
 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • Audyt systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Analiza sensoryczna
 • Analiza sensoryczna w kształtowaniu jakości żywności

Zainteresowania pozanaukowe

Sport.

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0576-1426

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bogdan_Pacholek
Baza wiedzy UEP: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP29aebf9d29b7464993a065b5d7b72aa5&affil=&lang=pl
Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=PvFq09MAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5izOqLsClLG2sbYa-3rbl8-bGpmHiF_GMa-Wa1VkO3yG3nUqkE9WmJzJUoNVw55_NbRoo316vL1YqRS8Y5LG9DTb9CC-dsBUItTct0Y8WsrjfsBB8