Wykształcenie
 • 2001 – doktor nauk ekonomicznych z zakresu towaroznawstwa,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2013  - doktor habilitowany nauk ekonomicznych,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Doświadczenie zawodowe
 • 2002 – 2013 – adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2018 – profesor UEP w Katedrze Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Pełnione funkcje 
 • 2020 – członek Rady Programowej,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 • 2021 – kierownik Katedry Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 • 2021 – członek Komisji ds. Studiów na kierunku Zarządzanie,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Charakterystyka działalności naukowo – badawczej 
 • Wartość informacyjna opakowań jednostkowych 
 • Zachowania konsumentów indywidualnych 
 • Zarządzanie produktem 
 • Marketing kosmetyków 
 • Innowacje produktowe i usługowe 
 • Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku medycyny estetycznej
Zajęcia dydaktyczne
 • Podstawy marketingu 
 • Zachowania uczestników rynku 
 • Zarządzanie produktem 
 • Marketing kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej 
 • Zachowania konsumentów 
Aktualne projekty

Efektywność środowiskowa organizacji i jej determinanty (kierownik prof. dr hab. Alina Matuszak – Flejszman),
NCN OPUS 21

Wykorzystanie technologii informacyjnych w podnoszeniu skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego (kierownik dr Beata Paliwoda), NCBiR V konkurs Tango ścieżka A

Orcid: [link]
Researchgate: [link]
Baza wiedzy UEP: [link]
Google Scholar: [link]