Wykształcenie
 • 2001 – mgr nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalność Handel i Marketing 
 • 2010 – dr nauk ekonomicznych, dyscyplina: towaroznawstwo, specjalność: marketing, ekonomika konsumpcji, zachowania konsumentów
 • 2020 – dr habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse 
Doświadczenie zawodowe
 • 2002 – 2010 – asystent w Katedrze Marketingu Produktu, 
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2010 – 2019 – adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2019 – 2020 – starszy wykładowca Katedrze Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2020 – adiunkt ze stopniem dr hab. w Katedrze Marketingu Produktu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Pełnione funkcje 
 • 2020 – członek komisji ds. akredytacji kierunku Towaroznawstwo,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Charakterystyka działalności naukowo – badawczej 
 • Konsumenci seniorzy
 • Trendy w zachowaniach konsumentów
 • Uwarunkowania zachowań konsumentów
 • Innowacje produktowe 
 • Ekonomika konsumpcji
 • Strategie w handlu
Zajęcia dydaktyczne
 • Podstawy marketingu 
 • Zachowania uczestników rynku 
 • Zachowania konsumentów 
 • Zarządzanie strategiczne
 • Marketing strategiczny
 • Planowanie marketingowe
 • Komercjalizacja produktu
 • Strategia produktu
 • Innowacje na rynku żywności
 • E-konsument
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Orcid: [link]
Researchgate: [link]
Baza wiedzy UEP: [link]
Google Scholar: [link]