Wykształcenie 

  • 2001 – mgr nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalność Handel i Marketing 
  • 2010 – dr nauk ekonomicznych, dyscyplina: towaroznawstwo, specjalność: marketing, ekonomika konsumpcji, zachowania konsumentów
  • 2020 – dr habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Doświadczenie zawodowe
Wrzesień 2002 - Katedra Marketingu Produktu 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Podstawy marketingu, Planowanie marketingowe, Zachowania uczestników rynku, Marketing strategiczny, Zarządzanie strategiczne, Strategia produktu, Komercjalizacja produktu, Konsumencka ocena produktu, Projektowanie produktu

Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Praca magisterska:
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Augusto sp. z o.o.

Praca doktorska:

Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej

Monografia habilitacyjna:

Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych