1. Wykształcenie: 
  • 2001-2006 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Informatyka i Ekonometria, jednolite studia magisterskie
  • 2003 - 2008 Akademia Ekonomiczna w Poznania, Wydział Towaroznawstwa, Towaroznawstwo, jednolite studia magisterskie
  • 2007-2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, stacjonarne studia doktoranckie

Doktor nauk ekonomicznych


2. Doświadczenie zawodowe:

09.2013 - chwila obecna  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, adiunkt (do 09.2014 asystent)

06.2012 - chwila obecna Lematis dr inż. Leszek Matuszak (analizy danych i optymalizacja procesów na potrzeby osób prywatnych i podmiotów gospodarczych)

07.2007 - 08.2013 nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole średniej (technik ekonomista, technik informatyk)3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Analiza danych, metody analizy danych, biznes plan, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie, informacyjne podstawy decyzji marketingowych, komercjalizacja produktów, matematyka-wstęp, 


4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Wykorzystanie metod analizy danych w towaroznawstwie i badaniach konsumenckich, asymetria informacji, bezpieczeństwo żywności, osoby starsze jako segment konsumentów


5. Zainteresowania pozanaukowe:

literatura piękna, fantastyka, sport, gry umysłowe