Wykształcenie
 • 2010 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 1993 - 1997 - magister (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarzadzania)
 Doświadczenie zawodowe
 • od 2012 r. - Pracownik naukowo-dydaktyczny (UEP)
 • od 2016 r. - Docent w BSP Business School & Law Berlin, Berlin
 • od 1997 r. do 2009 r. - zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych
Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu strategicznym, zarzadzaniu projektami, kierowaniu zespołami oraz prowadzeniu negocjacji w międzynarodowych przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych.

Pełnione funkcje:
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji: XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja, 17 - 19 września 2018
 • od 2016 do  2017 r.  - Członek komisji ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • od 2011 do  2016 r. -  Przewodnicząca Komisji ds. Strategii Wydziału Towaroznawstwa UEP
Funkcje pełnione poza UEP:
 • Mentor w projekcie Early Warning Europe realizowanym w Polsce przez Fundację Firm Rodzinnych i PARP w latach 2016-2019 (wolontariat)
Charakterystyka działalności naukowo – badawczej:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie produktem
 • Projektowanie i rozwój produktu
 • Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw
 • Zachowania konsumentów 
 • Zarządzanie projektami 
 • Wypalenie zawodowe
Projekty:
 • Kierownik Projektu pt. „Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (UDA POKL.04.01.01-00-235/13-00). Wartość projektu:966 389,40 zł. Czas realizacji projektu: 1.04.2014r. - 30.06.2016 r.
 • Ankiel-Homa, M., Kall, J., Jasiczak, J., Michalak, S., Michalak, S., Sojkin, B., Skuza, A., Matczyński, R., Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w j. polskim
 • Kierowanie zespołami ludzkimi 
 • Marketing na rynku B2B 
 • Marketing przemysłowy 
 • Marketing relacyjny 
 • Marketing usług 
 • Marketing usług kosmetycznych 
 • Merchandising 
 • Podstawy organizacji i zarządzania 
 • Praktyczna znajomość języka polskiego jako obcego 
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie 
 • Usługi w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
 • Zarządzanie cenami i dystrybucją 
 • Zarządzanie cenami i dystrybucją kosmetyków
 • Zarządzanie cenami i dystrybucją żywności 
 • Zarządzanie kategorią 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem 
 • Zarządzanie sprzedażą 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w j. angielskim
 • HR Management and Leadership 
 • Management and Organization 
 • Marketing on the B2B Market 
 • Price and Distribution Management 
Prowadzone seminaria na studiach inżynierskich
 • Zachowania marketingowe podmiotów rynkowych na rynku B2B i B2C
Wykaz publikacji naukowych 
1.  „Wykorzystanie wywiadu pogłębionego w ocenie procesu usługowego” (B. Sojkin, S. Michalak), w: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy – zastosowania i efektywność, red. Garczarczyk J., Zeszyty Naukowe 204, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.
2.  Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012. 
Rozdziały: 
2.1.   Przesłanki komercjalizacji żywności (S. Michalak, T. Olejniczak)
3.2. Proces rozwoju innowacji produktowych w przedsiębiorstwach na polskim rynku żywnościowym (M. Ankiel-Homa, S. Michalak), 
3.3. Proces komercjalizacji produktów w badanych przedsiębiorstwach (M. Ankiel-Homa, S. Michalak) 
5.1.  Modele rozwoju nowego produktu - spojrzenie branżowe  (S. Michalak).
3.  Zachowania Zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, red. B. Sojkin, Instytut Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013;  Rozdział  7: Uczestnictwo Wielkopolan i mieszkańców Poznania  w imprezach kulturalnych, s. 155- 184  (S. Michalak).
4.  Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą  ( Sojkin B., Michalak S.), Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych nr 1/2017, Instytut Lotnictwa w Warszawie.
5.  Sojkin, B., Michalak, S., 2018, Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1 (27), s. 37-56. 
6.  Michalak, S., Mruk-Tomczak, D., 2018, Komunikacja oferty edukacyjnej uczelni wyższej w świetle potrzeb kandydatów na studia, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 1, s. 227-240.
7.  Sojkin, B., Michalak, S. (2018). Student jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, (4 (30)), 91-114. DOI:10.14611/MINIB.30.12.2018.06
8. Redakcja Naukowa czasopisma Marketing i Rynek 8/2018 (S. Michalak i Sz. Michalak)

Wykaz publikacji do nauki j. obcych 
S. Michalak, N. Urbanski (2019), Niemiecki w biznesie. 2000 niezbędnych zdań i wyrażeń, Rozpisani.pl, (Grupa PWN) - książka z kursem audio

Kursy doskonalące
 • 2021 - „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” (PIP)  
 • 2019 - Status certyfikowanego Mentora Early Warning Europe 3/2019 (PARP i Fundacja Firm Rodzinnych)
 • 2017 - Certificate of Training „Skills and tools in the coach’s work” (UEP)
 • 2012 - “Kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP” doskonalący kompetencje pedagogiczne  
Nagrody i wyróżnienia przyznane w Polsce
1. Nagroda Zespołowa JM Rektora UEP I stopnia za osiągniecia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017 - za skuteczną pracę w Zespole ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
2.  Nagroda JM Rektora UEP I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 - za realizację projektu na Wydziale Towaroznawstwa pt. Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP - 16.10.2015
3. Nagroda Zespołowa JM Rektora UEP I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 - za monografię pt. „Komercjalizacja produktów żywnościowych”.

Orcid: [link]
Baza wiedzy UEP: [link]