Wykształcenie:

2010 – magister, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2016 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:

- zachowania konsumentów

- innowacyjność konsumentów

- zarządzanie innowacjami

- współkreowanie wartości