Wykształcenie 
  • 1974 - Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
  • 1980 - doktor nauk ekonomicznych 
  • 1994 - doktor habilitowany 
  • 2004 - profesor nauk ekonomicznych 
  • 2007 - profesor zwyczajny 
Doświadczenie zawodowe
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu od 1974 roku
  • Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 2000-2002 prorektor, 2002-2005 rektor
  • Agencja Badań Marketingowych PRESTO 1990-2003 - konsultant, ponad 200 projektów badawczych: WBK S.A., Śnieżka DZPC, Fawor S.A., Hochland Polska, Z.T. Kruszwica, Winkhaus Polska, Lech Browary Wielkopolskie S.A., Bertelsman Distribution, Delecta S.A., Goplana S.A., Vitrosilicon S.A., Rockwool Polska
  • Biuro Konsultingowe Akademii Ekonomicznej od 2002
  • Liczne szkolenia z zakresu badań marketingowych, planu marketingowego i systemu informacyjnego m.in. dla: Kamis, Śnieżka DZPC, ZPC Solidarność Lublin, ZT Kruszwica, Vitrosilicon S.A., Rockwool Polska
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Podstawy marketingu, Zarządzanie produktem, Badania rynkowe i marketingowe, Planowanie marketingowe. 

Charakterystyka działalności naukowo - badawczej 
Zarządzanie produktem, Badania rynkowe i marketingowe , Badania produktu, System informacji marketingowej. 

Zainteresowania pozanaukowe 
Sport (tenis, piłka ręczna), brydż.