Pełnione funkcje i stanowiska:

- adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych


Problematyka badawcza:

- rynek gier wideo

- komunikacja marketingowe na rynku gier wideo

- e-sportDziałalność dydaktyczna: 
- kampanie reklamowe
- komunikacja multimedialna
- podstawy marketingu 
- komunikacja w mediach społecznościowych

Wybrane publikacje:
Artykuły naukowe
1.Mazurkiewicz, B., 2014, Gry komputerowe w strategii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek, 4, s. 95-104.
2.Mazurkiewicz, B., 2014, Rola liderów opinii w komunikacji nieformalnej, Marketing i Rynek, 11, s. 31-39.
3.Mazurkiewicz, B., 2013, Determinanty skutecznej grywalizacji, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", 1(4), s. 177-187.
4.Mazurkiewicz, B., 2013, Dystrybucja cyfrowa a zmiany zachowań zakupowych na rynku rozrywki elektronicznej, Handel Wewnętrzny, 4, s. 145-154. 
5.Mazurkiewicz, B., 2015, Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta, Handel Wewnętrzny, 4 (357), s. 328-336.
6.Mazurkiewicz, B., 2016, Rola blogerów w kreowaniu produktów i usług wspierających zrównoważoną konsumpcję, Handel Wewnętrzny, 1 (360), s. 84-93.
Rozdział w monografii naukowej
1.Mazurkiewicz, B., 2014, Nowoczesne kanały i narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie w: Piotr Bartkowiak, Maja Sajdak (red.), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań, s. 74-79.
2.Mazurkiewicz, B., 2016, Ewolucja wizerunku zombie w grach wideo w: dr Ksenia Olkusz (red.), Perspektywy Ponowoczesności Tom 1: Zombie w kulturze, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków, s. 137-148.

Zainteresowania:
- gry wideo
- literatura sci-fi