Pełnione funkcje i stanowiska:
1.Leszczyński, G., & Zieliński, M. (2019). Exploring the Dark Side of Trust in Business Relationships from the Perspecitve of Sales People. Journal of Selling, 19(1), 5-22.
2.Zieliński M. (2018), Zaufanie w relacjach business-to-business. Perspektywa dynamiczna, Wydawnictwo UEP, Poznań.
3.Gaczek, P., Leszczyński, G. i Zieliński, M. (2018). Do sales people trust because of who they are?. IMP Journal, 12(3), 498–518.
4.Światowiec-Szczepańska, J., & Zieliński, M. (2018). Ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych. Handel Wewnętrzny, (4 (375) tom II), 319-329.
5.Leszczyński, G. i Zieliński, M. (2018). Zaufanie sprzedawcy do klienta a zachowania sprzedażowe w kontekście rynku instytucjonalnego. Organizacja i Kierowanie, 3(182), 97–112.
6.Leszczyński, G., Takemura M., Zieliński M., Trust in Business to Business Relationships, Meidai Shogaku Ronso, 2015, Vol 99

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- członek 2001-2006;
  • Industrial Marketing and Purchasing Group – członek od 2010 r.;
  • Global Sales Science Instutitue – członek od 2009-2012;
  • European Marketing Academy – członek w latach 2014-2015;
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu – członek od 2015 r.


Problematyka badawcza:                          


Miejsce i rola Sztucznej Inteligencji w relacjach biznesowych
Wpływ przemysłu 4.0 na marketing i sprzedaż
Zaufanie w relacjach biznesowych


Działalność dydaktyczna:


Studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopień)

Podstawy marketingu,

Targi

Organizacja wydarzeń marketingowych

Zarządzanie komunikacją marketingową

Zarządzanie projektami marketingowymi

Techniki sprzedaży

Negocjacje

 

Studia Podyplomowe (Zarządzanie Sprzedażą, Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie, Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B, Psychologia w Biznesie)

Negocjacje

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Obsługa klienta z elementami komunikacji międzyludzkiej

Analiza rynku

Emocje w biznesie

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Różnice międzykulturowe w biznesie

Komunikacja interpersonalna

Programy lojalnościowe na rynku B2B

 

MBA (MBA Poznań-Atlanta, Executive MBA)

Marketing

Negocjacje

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marką

 

Wybrane publikacje:Aktualna lista publikacji na:

https://scholar.google.pl/citations?user=1wuQFbAAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Marek_Zielinski4

https://poznan.academia.edu/MarekZieliński


Zainteresowania:

backpacking, yoga, BJJ, nurkowanie, jazz, koszykówka, literatura SF