Pełnione funkcje i stanowiska:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- członek 2001-2006;

Industrial Marketing and Purchasing Group –członek od 2010 r.;

Global Sales Science Instutitue – członek od 2009;

European Marketing Academy – członek w latach 2014-2015;

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu – członek od 2015 r.


Problematyka badawcza:                            

marketing i sprzedaż na rynku B2B,

zachowania zakupowe firm - podejście sieciowe,

dzielenie się wiedzą w sieciach biznesowych,

zaufanie w relacjach biznesowych,

marketing targowy,

negocjacje,

techniki sprzedaży


Działalność dydaktyczna:


Studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopień)

podstawy marketingu,

Targi

Organizacja wydarzeń marketingowych

Zarządzanie komunikacją marketingową

Zarządzanie projektami marketingowymi

Techniki sprzedaży

Negocjacje

 

Studia Podyplomowe (Zarządzanie Sprzedażą, Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie, Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B, Psychologia w Biznesie)

Negocjacje

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Obsługa klienta z elementami komunikacji międzyludzkiej

Analiza rynku

Emocje w biznesie

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Różnice międzykulturowe w biznesie

Komunikacja interpersonalna

Programy lojalnościowe na rynku B2B

 

MBA (MBA Poznań-Atlanta, Executive MBA)

Marketing

Negocjacje

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marką

 

Wybrane publikacje:

1. Zieliński, M., Leszczyński, G., 2015, Knowledge Sharing and Business Tourism Products: case of industrial trade fairs, Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Oeconomia, 14 (2), s. 85-94.

2. Leszczyński, G., Takemura M., Zieliński M., Trust in Business to Business Relationships, Meidai Shogaku Ronso, 2015, Vol 99

3. Siła w relacjach biznesowych, rozdział w monografii naukowej – Zarządzanie relacjami w biznesie: współczesne wyzwania, 182, Seria: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, red. M. Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014

4. The impact of misaligned business communication on the quality of salesperson – buyer relationships / (współautor: Leszczyński Grzegorz) -Poznań University of Economics Review 2013 nr 2 - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP);

5. Adaptation In Business Relationships: Study of Bonds with Key Customers in Construction Industry (współautor: Leszczyński Grzegorz, Pullins Ellen Bolman, w: Building and Managing Relationships in a Global Network: 
Challenges and Necessary Capabilities : the 29th Annual IMP Conference - Atlanta : Georgia State University, Robinson College of Business, Atlanta, USA, 2013

6. Komunikacja w relacjach business-to-business - monografia naukowa, Poznań: Advertiva s.c., 2009 (współautor: G. Leszczyński, P. Kwiatek);


Aktualna lista publikacji na:

https://scholar.google.pl/citations?user=1wuQFbAAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Marek_Zielinski4

https://poznan.academia.edu/MarekZieliński


Zainteresowania:

backpacking, yoga, BJJ, nurkowanie, jazz, koszykówka, literatura SF