Pracownicy

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP

Pełnione funkcje i stanowiska:
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Strategii Marketingowych

Członek Rady Wydziału Zarządzania

Członek Wydziałowej Komisji Promocji

Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą

Członek Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Problematyka badawcza:

komunikacja marketingowa i aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności, szczególnie na rynku żywności ekologicznej i funkcjonalnej

asymetria wiedzy i informacji między producentami a konsumentami na rynku żywności

komunikacyjna funkcja opakowań

 

Dydaktyka

Prowadzone przedmioty:

Komunikacja międzyludzka, Komunikacja marketingowa, Negocjacje, Techniki sprzedaży, Strategie marketingowe,

Tematyka seminariów:

Psychologia w komunikacji marketingowej.

Strategia opakowania i design w marketingu.

Międzynarodowe strategie marketingowe.

Wykorzystanie badań neuromarketingowych.

Wybrane publikacje:

  • Nestorowicz, R., 2017, Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
  • Pilarczyk, B., Nestorowicz, R., 2010, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
  • Stefańska, M., Nestorowicz, R. (ed.), 2015, Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, New York.

Zainteresowania:

Lubię czytać, chodzić po górach, pływać.

Kontakt:
renata.nestorowicz@ue.poznan.pl