Problematyka badawcza:
Zachowania nabywców w tym podejmowanie decyzji przez nabywców ze szczególnym uwzględnieniem heurystyk decyzyjnych nabywców
Architektura wyboru produktów w Internecie. Obejmuje kwestie związane z wpływem treści, organizacji i formy prezentacji informacji o ofercie handlowej w Internecie na kształtowanie postaw i zachowań nabywców. 
Zachowanie nieetyczne konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem zakupu produktów podrabianych, działalności CSR oraz postrzeganiem podziału odpowiedzialności w złożonych sytuacjach decyzyjnych 

Działalność dydaktyczna:
Prowadzone przedmioty: Podejmowanie decyzji przez nabywców, Zarządzanie sprzedażą, Merchandising internetowy, Zarządzanie marką, Metodyka pracy naukowej, 

Wybrane publikacje:
Postrzeganie samochodów o różnych cechach antropomorficznych w zależności od płci i nastroju
Wpływ opisu motywacji podmiotu w przekazie komunikacyjnym na atrybucję odpowiedzialności
Niedoskonałości w formułowaniu hipotez badawczych w pracach doktorskich.
Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców
Company's CSR Activities Addressed to its Employees-Diffusion of CSR to Customers by Employees.
Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie akceptacji i wykorzystania technologii mobilnych do zakupów w Internecie
Wpływ zazdrości na postrzeganie produktów polskich i zagranicznych.

Pełnione funkcje i stanowiska:
Członek wydziałowej komisji ds. promocji
Członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia