Pełnione funkcje i stanowiska:
Kierownik Katedry Strategii Marketingowych

Dyrektor Instytutu Marketingu

Z-ca przewodniczącego senackiej komisji ds. kształcenia

Z-ca przewodniczącego komisji dyscyplinarnej dla studentów

Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Problematyka badawcza:

Zarządzanie i marketing w sporcie, Marketing B2B, Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem, Strategie marketingowe, Marketing relacji. Marketing organizacji non profit


Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przedmioty: Strategie marketingowe, Marketing w przedsiębiorstwie, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Przywództwo i liderowanie, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Zarządzanie marką, Sponsoring. Zarządzanie komunikacją marketingową


Wybrane publikacje:

1.      Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych

2.      Collaboration with Stakeholders in Sports Business Industry: Strategies of Marathons Organizers

3.      Kształtowanie i zakres kompetencji menedżerów marketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku business to business

4.      Zastosowanie koncepcji marketingu partnerskiego w procesie budowania długofalowych relacji z nabywcami na rynku business to business

5.      Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju turystyki sportowej na przykładzie biegów maratońskich

6.      Ewolucja roli marketingu w strategiach polskich przedsiębiorstw

7.      Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych – ujęcie modelowe

8.      Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi

9.      Bieganie jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu przez kobiety – motywy, preferencje i oczekiwania

10.  Budowa przewagi konkurencyjnej klubu sportowego

11.  Wykorzystanie sportowców w promocji przedsiębiorstwa z uwagi na ich atrakcyjność marketingową

12.  Instytucjonalna struktura biznesu sportowego - ujęcie modelowe

13.  Marketing imprez biegowych (red.)


Zainteresowania:

Sport, przede wszystkim biegi długodystansowe,

Muzyka, przede wszystkim rock lat 80tych i smooth jazz