Pełnione funkcje: 
  • doktorantka w Katedrze Strategii Marketingowych 
  • przewodnicząca SKN Neuromarketingu 
Problematyka badawcza: 
  • celebrity endorsement w komunikacji marketingowej
  • neuromarketingowe metody badań zachowań konsumentów
Działalność dydaktyczna: 
  • podstawy marketingu
  • komunikacja marketingowa
Zainteresowania: 
Wielbicielka czekolady, tańca współczesnego i jazdy na rowerze, a przede wszystkim, zapalona podróżniczka.