Instytut Marketingu tworzą cztery katedry: 
1.      Katedra Strategii Marketingowych 
2.      Katedra Handlu i Marketingu 
3.      Katedra Badań Rynku i Usług 
4.      Katedra Marketingu Produktu 

Kadra naukowa Instytutu liczy 49 pracowników, w tym: 3 profesorów tytularnych, 18 profesorów UEP, 2 doktorów habilitowanych, 16 doktorów i 12 doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich.

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Instytutu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: marketing przedsiębiorstw i organizacji non-profit, zachowania nabywców, konsumpcja, strategie i struktury handlu, komercjalizacja produktów, badania rynku, innowacje marketingowe, relacje partnerskie na rynku business to business. 
Instytut Marketingu dysponuje kilkoma laboratoriami, pozwalającymi na prowadzenie badań z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i aparatury pomiarowej. Są to: Laboratorium Badań Konsumenckich, ShopLab, ConsumerLab, a także profesjonalna salka do przeprowadzania wywiadów Focus Group Interview.