Zapraszamy do lektury monografii “Current Trends in Quality Science – consumer behavior, logistic, product management” pod redakcją dr hab. inż. Hanny Śmigielskiej, prof. UEP oraz  „Current Trends in Quality Science – design, quality and safety of products” pod redakcją dr hab. inż. Ingi Klimczak, prof. UEP. W książkach przedstawiono wybrane prace prezentowane na konferencji 1st International Conference on Quality and Management Sciences 2021.

 

Wersje elektroniczne książek dostępne są na stronie: www.monographsicqmsc2021.ue.poznan.pl

oraz na stronie wydawnictwa https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/obszary/wydawnictwo-naukowe

w zakładce Ekslibris Wydawnictwo Naukowe ITTE  Łukasiewicz ( LOGO).