9-10 czerwca 2022 r. odbyły się II Dni Młodych Liderów Jakości 2022, cykliczne wydarzenie stanowiące kontynuację Dni Młodych Towaroznawców organizowanych przez Instytut Nauk o Jakości. Program dwudniowej konferencji obejmował Konkurs Prac Seminaryjnych oraz XVII Forum Studenckich Kół Naukowych. W ramach tego wydarzenia prawie 50 uczestników przedstawiło ponad trzydzieści prezentacji ustnych oraz pięć posterowych. Wszystkie prezentacje podlegały ocenie merytorycznej jury złożonego z pracowników ośrodków akademickich z Olsztyna, Krakowa, Łodzi oraz Poznania.

Laureatami przeprowadzonych w ramach II Dni Młodych Liderów Jakości konkursów zostali:

Konkurs Prac Seminaryjnych:

- Jarosław Pawlik za prezentację ustną nt. „Handel elektroniczny żywnością. Rynek e-grocery w Polsce i Szwecji” (promotorka dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

XVII Forum Studenckich Kół Naukowych prezentacje ustne:

- Bartłomiej Lepczyński, Aleksandra Kułakowska i Agnieszka Siedlak za prezentację ustną nt. „Czy szybko otrzymany wynik dermatoskopii w procesie diagnostycznym wpływa na jakość życia pacjentów dermatologicznych?”, SKN Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Opolski,

- Wiktoria Studenna, Emilia Pic za prezentację ustną nt. „Odpad a może zdrowa przekąska?”, SKN Inventum, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

XVII Forum Studenckich Kół Naukowych prezentacje posterowe:

- Emilia Pic, Wiktoria Studenna i Katarzyna Czerniewicz za prezentację posterową nt. „Orzeźwiający napój z hyćki”, SKN Inventum, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydarzenie to swoim patronatem objęli rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Sigma-Not, wydawca wielu czasopism branżowych, w tym Przemysłu Spożywczego.