Dyrektor
prof. dr hab. Ewa Sikorska

Adres
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości
al. Niepodległości 10
60-685 Poznań

Kontakt
Budynek A, p.024
Tel. 61 856 93 40
e-mail: ewa.sikorska@ue.poznan.pl 
e-mail: dyrektor.inj@ue.poznan.pl

Dyżury 
poniedziałek godz. 10:00-11:00
(p.024 lub na platformie MS teams)