Porozumienie o współpracy na rzecz organizacji XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności


W dniu 17 czerwca 2020 roku nastąpiło podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniua Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu, dotyczącego współpracy przy organizacji XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w roku szkolnym 2020/2021.

 

Od wielu lat Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Nauk o Jakości UEP oraz ZSPS w Poznaniu ściśle współpracują ze sobą w ramach projektu Klasa Akademicka, rozwijając zainteresowania uczniów w zakresie problematyki jakości i bezpieczeństwa żywności oraz kreowania produktów spożywczych. W tym roku, z inicjatywy Pani dyrektor ZSPS, dr Zuzanny Szmyt oraz Kierownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, dr hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego, prof. UEP,  współpraca ta zaowocowała podjęciem wspólnych działań na rzecz organizacji Olimpiady Wiedzy o Żywności, czego wyrazem jest podpisanie porozumienia o współpracy.