Katedra dla firm

Problematyka naukowo-badawcza, kompetencje pracowników, aparatura badawcza Katedry stwarzają możliwości współpracy w następujących obszarach:

 1. badania fizykochemiczne surowców i produktów żywnościowych wraz z interpretacją wyników
 2. towaroznawcza ocena jakości żywności
 3. szkolenia i konsultacje dla firm i instytucji z zakresu
  • bezpieczeństwa i znakowania żywności
  • analizy sensorycznej, np.:
   - ocena wrażliwości kandydatów do wykonywania ocen sensorycznych
   - metodyka prowadzenie ocen sensorycznych
   - metody sensoryczne w badaniach konsumenckich
   - monitoring sprawności sensorycznej
Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności współpracuje z:
- Hortimex PLUS sp. z o.o., sp. k.,
- VitaCorn sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia FILMU, w którym m.in. Pani dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP opowiada o współpracy Katedry z Hortimex.