Badania sensoryczne w ocenie jakości produktów

Urszula Samotyja, Maria Sielicka-Różyńska, Inga Klimczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2020

Inżynieria produkcji żywności - zagadnienia wybrane

Dorota Klensporf-Pawlik, Wojciech Zmudziński
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2020


Towaroznawstwo żywności

Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Towaroznawstwo żywności

Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Towaroznawstwo artykułów spożywczych

Urszula Samotyja
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuTowaroznawstwo artykułów spożywczych

Urszula Samotyja
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Kształtowanie jakości żywności

Maria Małecka, Inga Klimczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Towaroznawstwo żywności

Bogdan Pachołek, Wojciech Zmudziński, Jadwiga Podsiadłowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wybrane metody analizy żywności
Maria Małecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ocena jakości wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego

Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ocena jakości wybranych produktów spożywczych i wody

Maria Małecka, Bogdan Pachołek
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań

Janina Gawęcka, Tadeusz Jędryka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu