W czasopiśmie "Journal of Food Processing and Preservation" ukazał się artykuł autorstwa dr inż. Marii Sielickiej-Różyńskiej (Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności) oraz dr hab. inż. Danieli Gwiazdowskiej, prof. UEP (Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości) zatytułowany "Antioxidant and antibacterial properties of lemon, sweet, and cereal grasses". 

Interesującym kierunkiem w badaniach nad żywnością jest poszukiwanie naturalnych składników, które zapobiegają lub opóźniają niepożądane zmiany jakościowe produktów. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że ekstrakty z traw wykazywały silne i umiarkowane właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, co umożliwia ich wykorzystanie jako dodatków (przeciwutleniaczy lub konserwantów) w projektowaniu innowacyjnych napojów, suplementów diety oraz produktów spożywczych o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych. Uzyskane wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnego wykorzystania przez producentów żywności.