W okresie od 31.07.2018 r. do 30.07.2022 r. w Katedrze Jakości i Bezpieczeństwa Żywności realizowany był projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/27/B/HS4/00805) w ramach konkursu OPUS pt.: 


„Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia”


Budżet projektu wynosił 274 064  zł. Kierownikiem projektu była dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP, a do zespołu należały: dr inż. Maria Sielicka-Różyńska i mgr inż. Marta Szeliga z Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności (Instytut Nauk o Jakości) oraz dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP, z Katedry Marketingu Produktu (Instytut Marketingu).