Kształtowanie jakości żywności. Wybrane zagadnienia
Maria Małecka (red.), Urszula Samotyja (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2018


Towaroznawcze aspekty kształtowania barwy soków na przykładzie mętnego soku jabłkowego
Inga Klimczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017 


Wild rice: nutritional and health-promoting attributes
Dorota Klensporf-Pawlik, Felix Aladedunye
w: Gluten-free ancient grains. Cereals, pseudocereals, and legumes: sustainable, nutritious, and health-promoting foods for the 21st century
Edited by John R.N. Taylor and Joseph M. Awika, Woodhead Publishing. Wydawnictwo Elsevier Ltd., 2017 

Current Trends in Commodity Science Challenges in Food Development and Processing
Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017

Advances in Fluorescence Emission Spectroscopy for Food Authenticity Testing
Anna Dankowska
w: Advances in Food Authenticity Testing. Improving Quality Throughout the Food Chain
Edited by Gerard Downey, Wydawnictwo Elsevier Ltd., 2016


Znaczenie badań nad trwałością żywności w aspekcie zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa konsumenta
Urszula Samotyja
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
Studia nad zastosowaniem wybranych procesów fotokatalitycznych do poprawy jakości wód zużytych z zakładów mleczarskich

Wojciech Zmudziński

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

Towaroznawstwo żywności w zaspokajaniu potrzeb konsumenta

Bogdan Pachołek, Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności

Urszula Samotyja, Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011 Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta

Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011Prozdrowotne składniki żywności

Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
Current Trends in Commodity Science. Food Quality.

Urszula Samotyja, Maria Małecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

Current Trends in Commodity Science. Food Safety.
Maria Małecka, Urszula Samotyja
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010


Żywność bezpieczna dla konsumenta

Maria Małecka

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006 Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych.

Maria Małecka

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996