Wykształcenie

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

 

Stopień naukowy

doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią

  • członek zarządu Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids 

Zainteresowania naukowe  

ocena jakości żywności, analiza chromatograficzna

 

Dorobek naukowy

przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.