Wykształcenie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 

Stopień naukowy

doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią

  • sekretarz Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  • członek Komisji Rekrutacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Towaroznawstwo, Jakość i rozwój produktu, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zainteresowania naukowe 

- kształtowanie jakości żywności funkcjonalnej

- wykorzystanie wytłoków po tłoczeniu olejów

- procesy fermentacyjne

- właściwości i znaczenie biologiczne fitoestrogenów 

- wpływ procesów przetwarzania i przechowywania na składniki prozdrowotne

- żywność orientalna

- suplementy diety

 

Dorobek naukowy

przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

 

Zainteresowania pozanaukowe

rasy koni i jeździectwo, rysunek