Wykształcenie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

Funkcje pełnione na UEP i poza Uczelnią
  • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności Spectrum
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych
Zainteresowania naukowe
trwałość żywności w szczególności olejów roślinnych, właściwości przeciwutleniające składników żywności, cechy organoleptyczne żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika TU.

Zainteresowania pozanaukowe
taniec towarzyski