Wykształcenie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 

Stopień naukowy

magister inżynier