Wykształcenie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności

Stopień naukowy
magister inżynier