1

Material Science and Materials Engineering

PPM Iº

2

dr M. Biegańska

dr T. Kalak

2


Technologia i inżynieria produkcji opakowań

ZiIP Iº

3

dr R. Dobrucka

dr K. Assman


3


Materiałoznawstwo

ZiIP Iº

3

dr M. Biegańska

dr T. Kalak


4


Towaroznawstwo przemysłowe

T dz. IIº

1

dr W. Kozak

dr M. Tichoniuk


5


Tow. wyrobów z tw. sztucznych

T dz. IIº

1 KJPP

dr P. Wojciechowska

dr W. Kozak

6


Towaroznawstwo wyrobów

T nz IIº

1 MPK

dr M. Tichoniuk

dr W. Kozak

7


Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

T dz. Iº

2

dr P. Wojciechowska

dr T. Kalak

8

Opakowalnictwo i przechowalnictwo

T dz. Iº

3dr M. Biegańskadr M. Tichoniuk

9

Kształtowanie jakości produktów przemysłowych

T dz. Iº

3  KJPP

dr M. Biegańska

dr K. Assman

10

Opakowania w systemach logistycznych

T dz. IIº

2  KJPPdr R. Dobrucka
11

Towaroznawstwo wyrobów

T dz IIº

1 MPK 

   DiKP

dr K. Assman

dr R. Dobrucka

12


Opakowania kosmetyków

T dz IIº

   MPK

dr R. Dobrucka


13


Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

T nz Iº

2

dr M. Tichoniuk

dr W. Kozak

14


Opakowalnictwo i przechowalnictwo

T nz Iº

3

dr M. Tichoniuk
15


Opakowania kosmetyków

T nz IIº

1 MPK

dr M. Tichoniuk


16


Creation & Assessment of Non-Food Products Quality

PPM Iº

2

prof. R. Cierpiszewski

dr W. Kozak

dr R. Dobrucka