Wykształcenie

2017 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

2005 doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

1999 magister inżynier towaroznawstwa

 

Funkcje w UEP:

członek Rektorskiej Komisji ds. Aparatury,

członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa,

członek Wydziałowej Komisji ds. BHP, Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na Stanowiskach Pracy UE.

 

Funkcje poza UEP:

członek oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych,
Towaroznawstwo przemysłowe,

Automatyczna identyfikacja towarów,

Towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków,

Seminarium dyplomowe.

 

Problematyka naukowa:

towaroznawstwo przemysłowe,

opakowania inteligentne i aktywne,

automatyczna identyfikacja.