Wykształcenie

 

2018 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

2011 r. doktor nauk rolniczych

2004 r. magister chemii

 

Doświadczenie zawodowe

 

od 2015 r. opiekun Studenckiego Koła Naukowego CommodityLab, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań , Instytut Nauk o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

od 2013 r. członek Zespołu Problemowego ds. Innowacyjno-Edukacyjnego i Informacyjnego Wspomagania Firm Branży Opakowań w Polskiej Izbie Opakowań

od 2012 r. członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

od 2012 r. Adiunkt, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2011 - 2012 r. Asystent, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

 

Technologia i inżynieria produkcji opakowań, Bezpieczeństwo produktów przemysłowych, Towaroznawstwo opakowań, Towaroznawstwo przemysłowe, Opakowania w systemach logistycznych, Opakowania kosmetyków, Creation and assessment of non-food products quality

 

Problematyka naukowo-badawcza

 

Nanotechnologia, nanometriały, innowacje produktów przemysłowych, kosmetyki, produkty lecznicze, innowacje materiałów opakowaniowych, produkcja opakowań, opakowania farmaceutyczne, bezpieczeństwo produktów przemysłowych i opakowań

 

Funkcje na UEP

 

Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii

Członek Rady Wydziału Towaroznawstwa

Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej