Wykształcenie

2017 profesor nauk ekonomicznych

2004 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa

1991 doktor nauk technicznych Politechnika Poznańska

1984 magister nauk technicznych Politechnika Poznańska

 

Funkcje w UEP:

kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań

członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów,

przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,

członek Rady Wydziału Towaroznawstwa,

członek Wydziałowej Komisji Programowej,

członek Wydziałowej Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych,

członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych.

 

Funkcje poza UEP:

członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk; 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych – kierunek towaroznawstwo - pierwszy stopień studiów,
Towaroznawstwo przemysłowe – kierunek towaroznawstwo - drugi stopień studiów,
Seminarium dyplomowe

 

Problematyka naukowa:

towaroznawstwo przemysłowe,

opakowania inteligentne i aktywne,

usuwanie metali z odpadów przemysłowych.