Wykłady:
 • Przyrodnicze Podstawy Jakości , I rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP
 • Wstęp do Towaroznawstwa - semestr zimowy, I rok,  Jakość i Rozwój Produktu,  dr hab inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
 • Chemia Ogólna -semestr zimowy, I rok, Jakość i Rozwój Produktu, dr hab inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
 • Chemia organiczna - semestr letni, I rok Towaroznawstwa, dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj
 • Elementy chemii - semestr letni, I rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji,  dr hab inż. Krzysztof Melski, prof. UEP
 • Determinanty jakości wyrobów - semestr zimowy, I rok Towaroznawstwa studiów drugiego stopnia, dr hab inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC) , IV rok, Towaroznawstwo, III rok, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, studia pierwszego stopnia; dr hab Dariusz Kikut-Ligaj
 • Metody statystycznego projektowania procesami - I rok, Jakość i rozwój produktu, studia drugiego stopnia,  dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj
 • Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie  I rok, Jakość i rozwój produktu,  dr hab.Alfred Błaszczyk, prof. UEP
 • Elementy Fizyki i Metrologii -  I rok, Zarządzania i Inżynierii Produkcji , studia pierwszego stopnia stacjonarne/wieczorowe, dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP
Ćwiczenia:
 • Chemia Ogólna, dr hab.inż Krzysztof Melski, prof. UEP (koordynator), dr inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP; dr hab. inż. Katarzyna Mikołajczyk-Bator, prof. UEP,  pracownicy naukowo-techniczni: dr inż. Agnieszka Skolik, mgr inż. Magdalena Wróblewska
 • Chemia organiczna, dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj (koordynator dydaktyczny ćwiczeń), dr inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP, pracownicy naukowo-techniczni: dr inż. Agnieszka Skolik, mgr inż. Magdalena Wróblewska
 • Elementy chemii -  dr hab.inż Krzysztof Melski, prof. UEP , dr hab.inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP (kordynator dydaktyczny ćwiczeń), dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj, dr hab.inż Katarzyna Mikołajczyk-Bator, prof. UEP, pracownicy naukowo-techniczni: dr inż. Agnieszka Skolik, mgr inż. Magdalena Wróblewsk
 • Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie, dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP, dr hab.inż Krzysztof Melski, prof. UEP, dr hab. Marta Ligaj, pracownik naukowo-techniczny : mgr inż. Iwona Stempkowska
 • Elementy Fizyki i Metrologii,  dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP, dr hab.inż Krzysztof Melski, prof. UEP, dr hab. Marta LIgaj, pracownik naukowo-techniczny : mgr inż. Iwona Stempkowska