O NAS

W Studenckim Kole Naukowym NEXUS zajmujmy się z pasją działaniami oraz badaniami na rzecz poprawy ochrony środowiska, w tym gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem waloryzacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego oraz technologią odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest popularyzowanie postaw proekologicznych wśród studentów i doktorantów oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych. Działania te mają wpłynąć na polepszenie stanu środowiska oraz pozwolić na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie idei „zielonej gospodarki”.
Od początku działalności zajmujemy się organizacją warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz różnego rodzaju wyjazdów studyjnych. Wyniki swoich prac prezentujemy na konferencjach krajowych i zagranicznych.

KONTAKT
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami poprzez Facebook’a lub mailowo w dowolnym momencie. Czekamy właśnie na Ciebie!

Opiekun SKN NEXUS: dr inż. Sylwia Sady
Kontakt e-mail: sylwia.sady@ue.poznan.pl 

Zapraszamy na fanpage SKN NEXUS: https://www.facebook.com/sknnexus