Pracownicy

dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2016 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2003 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1994 - magister chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

2005 – 2016 - adiunkt i starszy wykładowca w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych (Przyrodniczych Podstaw Jakości) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

1995 – 2005 - asystent w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

1994 – 1995 - asystent stażysta w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

 

Prowadzone zajęcia

Chemia organiczna (wyk. i lab.), Towaroznawstwo, studia pierwszego stopnia

Chemia ogólna (lab.), Towaroznawstwo, studia pierwszego stopnia

Seminaria dyplomowe na studiach inżynierskich, magisterskich,Towaroznawstwo i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Seminarium doktorskie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC), studia pierwszego stopnia , Towaroznawstwo i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Metody statystycznego sterowania procesem, studia drugiego stopnia , Towaroznawstwo

 

Obszar badań naukowych

Obszary prowadzonych przeze mnie badań naukowych dotyczą m.in.: postrzegania smaku gorzkiego i innych, jakości smakowych będących składowymi żywności, procesów rozpoznania smaku przez receptory smakowe, udoskonalania technik maskowania niepożądanych jakości smakowych (tj. np. smaki gorzki i cierpki) w żywności, kosmetykach oraz lekach, akceptacji żywności z udziałem gorzkich komponentów smakowych przez konsumentów, rynku produktów spożywczych ze składnikami o smaku gorzkim, interakcji pomiędzy poszczególnymi jakościami smakowymi w towarach, prognozowania (przewidywania) komputerowego cech smakowych pojedynczych oraz grup składników żywności. W badaniach wykorzystuję specjalistyczne i autorskie techniki komputerowe takie jak: prosty model farmakoforowy (SPM) oraz wielopunktowy model farmakoforowy (MPM). Techniki te otwierają szerokie perspektywy różnicowania gorzkich związków pod względem intensywności smaku gorzkiego. W dalszej perspektywie techniki te pozwolą sterować jakością smakową pożywienia i eliminować oraz ograniczać jej niepożądane walory smakowe.

 

Najważniejsze publikacje

1. Kikut-Ligaj D., Jasiczak J., Libera J., 2010, Prediction of bitter taste of flavonoids contained in grapefruit, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 158, 38-46.

2. Kikut-Ligaj D., Skolik A., Włodarczak J., Wysocka W., 2010, Prediction of bitter taste of some bis-quinolizidine alkaloids, Polish Journal of Commodity Science, 3(24) 103-114

3. Kikut-Ligaj, D., Przybył, A., Jasiczak, J., 2011, Computer-based prediction of the bitter taste of N-alkyl and N-acyl cytisine derivatives, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1(26), s. 36-47.

4. Kikut-Ligaj, D., Jasiczak, J., 2011, Sip-and-spit screening procedures in studies of prediction of bitter taste of different groups of natural compounds, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 138-147.

5. Jasiczak, J., Kikut-Ligaj, D., 2011, Simple pharmacophore model for the prediction of bitter taste of caffeine derivatives w: Marek Szołtysik, Anna Dąbrowska (red.), New trends in food analytics, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 85-98.

6. 7.Kikut-Ligaj, D., 2013, Study of the bitter taste of different classes natural compounds by used simple pharmacophore model, Current trends in commodity science: book of abstracts: proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 118.

8. Kikut-Ligaj, D., 2014, Prognozowanie smaku gorzkiego chromonów i furochromonów na podstawie prostego modelu farmakoforowego (SPM), Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(92), s. 200-214.

9. Kikut-Ligaj, D., 2014, Prognozowanie smaku gorzkiego wybranych alkaloidów chinolizydynowych, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 6(97), s. 182–196.

10.Kikut-Ligaj, D., Trzcielińska-Lorych, J., 2015, How taste works: cells, receptors and gustatory perception, Cellular and Molecular Biology Letters: CMBL, 5, s. 699-716.

11. Kikut-Ligaj, D., 2015, Smak gorzki w kształtowaniu jakości żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, 2015, s. 1-202.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

2016 – 2019 członek Rady Wydziału Towaroznawstwa

2005 – 2011 - przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2008 – 2009 - członek (sekretarz) Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), studia stacjonarne

2007 – 2008 - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej UEP w Poznaniu, studia stacjonarne

2006 – 2007 - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej UEP w Poznaniu, studia niestacjonarne

2002 – 2005 - członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy Akademii Ekonomicznej

Członek Polskiego Towarzystwo Towaroznawczego, Oddział w Poznaniu

Członek IGWT (International Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie)

 

Zainteresowania pozanaukowe

Moje zainteresowania pozanaukowe są dość szerokie. Interesuję się m.in. historią, archeologią, astronomią i astrofizyką, zbieraniem i renowacją przedmiotów zabytkowych i nie tylko, poezją (szczególnie uwielbiam poezje XX-lecia międzywojennego) i prozą, literaturą S-F, wędkarstwem, dobrą i zdrową kuchnią domową, uprawą ziół i ziołolecznictwem, ogrodnictwem ekologicznym i estetycznym (kwiaty i rośliny ozdobne) i produkcją win domowych. Jestem także od niedawna członkiem Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK w Dusznikach.


bud. A, pok. 030 A,
tel. 61 856 90 43, 61 639 28 23
dyżur: 


e-mail: darek.kikut@ue.poznan.pl