Pracownicy

mgr Julia Szutowska

Doktorantka w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2016 - uzyskanie tytułu magistra stopień – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2014 - licencjat – Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

 

Doświadczenie zawodowe

2016 - obecnie - Doktorantka w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości


Prowadzone zajęcia

Mikrobiologia (lab.), Towaroznawstwo, II rok, studia stacjonarne inżynierskie

 

Obszar badań naukowych

fermentowane produkty warzywne jako źródło bakterii potencjalnie probiotycznych i związków bioaktywnych, mikrobiologiczna jakość żywności i kosmetyków

 

Najważniejsze publikacje

Szutowska, J., Gwiazdowska, D., 2018, Screening of lactic acid bacteria as potential producers of bio surfactants, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1 (54), s. 117-125.

Szułczyńska, J., Gwiazdowska, D., 2017, Screening Methods for Biosurfactants Identification - an Overview w: Mariusz Tichoniuk (red.), Current trends in Commodity Science. Non-Food Products Quality and Safety, Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics & Business, Poznań, s. 60-70. 

Szułczyńska, J., 2017, Wykorzystanie preparatów zawierających nanocząsteczki do usuwania biofilmu bakteryjnego w: Monika Maciąg, Kamil Maciąg (red.), Mikrobiologia medyczna i środowiskowa - wybrane zagadanienia, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 138-147.

Szułczyńska, J., 2017, Właściwości przeciwdrobnoustrojowe wybranych olejków eterycznych w stosunku do S. mutans w: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki Przyrodnicze: część IV, Młodzi Naukowcy, s. 139-145. 

Szułczyńska, J., 2017, Wpływ wybranych olejków eterycznych na biofilm bakteryjny S. mutans w: Katarzyna Mikołajczak (red.), Postępy nauk przyrodniczych, Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP, s. 269-280.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

Członek Rady Doktorantów

 

Zainteresowania pozanaukowe

podróże, paralotniarstwo, sztuki walki, literatura klasyczna

 bud. A, pok. 332
dyżur :

email: Julia.Szutowska@ue.poznan.pl