Uczymy już od 35 002 dni
Katedry

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
telefon: 061 856 90 40  lub 061 854 90 56
e-mail: ktai@ue.poznan.pl