Katedry

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

How to find us?

Katedra Technologii  i Analizy Instrumentalnej
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

telefon: 061 856 90 40  lub 061 854 90 56
e-mail: ktai@ue.poznan.pl