(wcześniej SKN AEko) powstało w październiku 2003 r. i działa przy Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej, Instytut Nauk o Jakości.

Zadania Ekosfery:
• Zdobywanie informacji o obecnym stanie środowiska naturalnego i jego ochronie w regionie, w Polsce i na świecie.
• Prowadzenie działalności propagującej ekologiczny styl życia.
• Poznawanie innowacyjnych, zielonych technologii.
• Integracja studentów różnych kierunków wokół problemów środowiska naturalnego i jakości życia.

Działalność:
• Badania laboratoryjne.
• Popularyzacja wiedzy – publikacja artykułów w czasopismach naukowych i monografiach, wystąpienia na konferencjach i seminariach.
• Nawiązywanie kontaktów z różnymi ośrodkami naukowymi, ekologicznymi fundacjami czy przedsiębiorstwami.

Najciekawsze projekty:
• Kosmetyki naturalne (ocena jakości produktów gotowych i przygotowanych samodzielnie, (np. szampony, pomadki ochronne, emulsje kosmetyczne powstałe na bazie ekstraktów czy olejów roślinnych).
• Kosmetyki antysmogowe.
• Rolnictwo ekologiczne kontra konwencjonalne.
• Energia odnawialna – perspektywy dla Polski.
• Zanieczyszczenie środowiska naturalnego – analiza stanu powietrza atmosferycznego.
• Analiza poziom hałasu – ulica, uczelnia, przedszkole, zakład pracy.
• Zielone ogrody Poznania.
• Opakowania jadalne.

Osiągnięcia:
• Nagrody i wyróżnienia – Konferencje Studenckich Kół Naukowych (UEP Poznań, UWM Olsztyn).
• Nominacją "Eko-Inspiracja” 2017 i 2018 w kategorii EDUKACJA i udział w plebiscycie redakcji Ekorynek.

Opiekun:
dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. UEP

Więcej informacji:
e-mail: k.wybieralska@ue.poznan.pl
Facebook – SKN Ekosfera