„Zrównoważona żywność – rozwój wiedzy i kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu korzysta z dofinansowania o wartości 8 975 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz wkładu krajowego w wysokości 2 900 EUR. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i profesjonalny rozwój kadry badawczo-dydaktycznej Instytutu Nauk o Jakości UEP, rozwój jakości kształcenia w UEP, a także nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Nauk o Jakości UEP a Norweskim Instytutem Badań nad Żywnością, Rybołówstwem i Akwakulturą Nofima”.

Szczegółowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) znajdują się na stronach: eeagrants.org, education.org.pl