Uczymy już od 34 434 dni
Instytut Nauk o Jakości

Sekretariat Instytutu

Uprzejmie informujemy, że prace sekretariatu są realizowane zgodnie z komunikatami w sprawach zaleceń i funkcjonowania Uczelni związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym prosimy kontaktować się w formie zdalnej. Natomiast korespondencję w formie papierowej należy składać za pośrednictwem Kancelarii Uczelni.


Koordynator: dr Longina Barteczka
longina.barteczka@ue.poznan.pl
pok. 313 A, tel. 61 856 92 14

Zespół specjalistów:
mgr Justyna Chlebowska-Stawna
justyna.chlebowska-stawna@ue.poznan.pl
Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań
pok. 039 A, tel. 61 856 93 82
inż. Justyna Fliegner
justyna.fliegner@ue.poznan.pl
Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
pok. 09 A, tel. 61 856 90 45
mgr inż. Agnieszka Kulas
agnieszka.kulas@ue.poznan.pl
pok.313 A, tel. 61 856 92 13
mgr inż. Agnieszka Nowak
agnieszka.nowak2@ue.poznan.pl
pok.313 A, tel. 61 856 95 35
mgr inż. Iwona Stempkowska
iwona.stempkowska@ue.poznan.pl
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
pok. 032 A, tel. 61 856 90 11
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sekretariat Instytutu Nauk o Jakości
al. Niepodległości 10
60-685 Poznań

Godziny przyjęć w pok. 313 A:
pn-pt: 10.00-11.00 oraz 13.00-14.00

Rekrutacja 
Sprawy studenckie → Biuro Obsługi Studenta