Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami to:
- 4 katedry
- 49 pracowników
- 5 doktorantów