Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami to:
- 4 katedry
- 46 pracowników
- 4 doktorantów